ΑΕΙ: 15 ερωτήσεις και απαντήσεις για το νομοσχέδιο για την Παιδεία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13 Ιανουαρίου 2021 | Επικαιρότητα
Το υπουργείο Παιδείας διατύπωσε 15 ερωτήματα σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις και έδωσε τις σχετικές απαντήσεις.

 

 

 

 

Παρουσιάστηκε νωρίτερα σήμερα το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που επιφέρει αλλαγές στην εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και καθιερώνει τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, για την ενίσχυση της ασφάλειας στους πανεπιστημιακούς χώρους.

 

 

Το νομοσχέδιο έχει τεθεί από σήμερα και για επτά ημέρες σε ηλεκτρονική διαβούλευση.

Αναλυτικά, οι ερωταπαντήσεις του υπουργείου έχουν ως εξής:

   1) Με δυο λόγια, τι ρυθμίσεις περιλαμβάνει το νομοσχέδιο;

   Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις:

   Σχετικά με την εισαγωγή στα ΑΕΙ και τη φοίτηση σε αυτά:

   Ελάχιστη βάση εισαγωγής

   συγκεκριμένος αριθμός επιλογών στο μηχανογραφικό

   χρονικό όριο φοίτησης - τέλος στους "αιώνιους φοιτητές"

   Σχετικά με την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος:

   ελεγχόμενη είσοδος στα ΑΕΙ

   ίδρυση Μονάδας και Επιτροπής ασφαλείας και προστασίας στα ΑΕΙ

   θεσμοθέτηση Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που θα υπάγεται στην Ελληνική Αστυνομία

   πρόβλεψη ολοκληρωμένου πλαισίου πειθαρχικού δικαίου στα ΑΕΙ.

   2) Γιατί θεσπίζεται ελάχιστη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ;

   Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) θεσπίζεται:

   -για τη διασφάλιση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών - έως σήμερα εισάγονται φοιτητές ακόμη και με βαθμό 1 στα 20, ενώ σχεδόν 30% των φοιτητών δεν αποφοιτά ποτέ,

   -για τη θωράκιση του κύρους των πανεπιστημιακών σπουδών,

   -για την ενίσχυση της αυτονομίας των ΑΕΙ και της δυνατότητας κάθε τμήματος να διαμορφώσει την ιδιαίτερη ακαδημαϊκή τους φυσιογνωμία, καθώς για πρώτη φορά προβλέπεται αποφασιστικός ρόλος των ΑΕΙ στην εισαγωγή των φοιτητών,

   -για την ορθολογικότερη κατανομή και χρήση των πόρων του κάθε ΑΕΙ.

   3) Πώς θα υπολογίζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής;

   Κάθε πανεπιστημιακό τμήμα θα θέτει ως ΕΒΕ ποσοστό Χ% του μέσου όρου (ΜΟ) των μέσων επιδόσεων (ΜΕ) όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4), του επιστημονικού πεδίου του υποψηφίου 

   [ΜΟ=(ΜΕΜ1+ΜΕΜ2+ΜΕΜ3+ΜΕΜ4)/4]

   Το υπουργείο θα καθορίζει το εύρος για το ποσοστό Χ% (πχ 80% έως 120% του ΜΟ).

   Για παράδειγμα:

   Μέσος Όρος των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου: 12/20.

   ΕΒΕ που ορίζεται από παν/κό τμήμα: 90% του Μέσου Όρου, δηλ. 10,8.

   Μέσος Όρος των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου: 11/20.

   ΕΒΕ που ορίζεται από παν/κό τμήμα: 90% του Μέσου Όρου, δηλ. 9,9.

   4) Γιατί προκρίθηκε ΕΒΕ σε ποσοστό και όχι σε απόλυτο μέγεθος, πχ 10;

   Για να μην εξαρτάται το ποσοστό επιτυχόντων/αποτυχόντων κάθε χρόνο από την εκάστοτε ευκολία/δυσκολία των θεμάτων.

   5) Γιατί όχι η ίδια ΕΒΕ για όλα τα τμήματα;

   Γιατί τα προγράμματα σπουδών διαφέρουν, και χρειάζεται να μπορούν να διαφοροποιηθούν οι ακαδημαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτά.

   Στο πλαίσιο ενίσχυσης της αυτονομίας των ΑΕΙ, είναι σημαντικό αυτά να μπορούν να διαμορφώσουν την ιδιαίτερη ακαδημαϊκή τους φυσιογνωμία.

    6) Τι αλλάζει ως προς τους συντελεστές βαρύτητας στη διαμόρφωση των μορίων των υποψηφίων;

   Σήμερα, σε κάθε επιστημονικό πεδίο υπάρχουν δύο συγκεκριμένα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, οι συντελεστές βαρύτητας των οποίων καθορίζονται από το υπουργείο Παιδείας με οριζόντιο τρόπο για όλες τις Σχολές/Τμήματα στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

   Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι η κάθε Πανεπιστημιακή Σχολή/Τμήμα θα μπορεί να ορίζει το ποσοστό (συντελεστή βαρύτητας) με το οποίο κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα θα συμβάλλει στη διαμόρφωση των μορίων του υποψηφίου, πχ το Φυσικό θα μπορεί να ορίζει α) ότι η Φυσική είναι το μάθημα με τη μεγαλύτερη βαρύτητα, και β) τον συντελεστή της βαρύτητας αυτής, ο οποίος θα επιδρά στη διαμόρφωση των μορίων των υποψηφίων του. Η ρύθμιση αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο την αυτονομία των Πανεπιστημίων και τον ρόλο τους στη διαμόρφωση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων εισαγωγής υποψηφίων. Προβλέπεται η εφαρμογή της ρύθμισής αυτής από τους υποψηφίους που θα εξεταστούν το καλοκαίρι του 2022 και έπειτα.

   7) Πώς θα λειτουργήσουν ακριβώς οι δύο φάσεις υποβολής του μηχανογραφικού, πόσες επιλογές θα έχουν οι υποψήφιοι;

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ