Είστε εδώ

Patras IQ: Αποκτά θεσμικό χαρακτήρα πανελλαδικής εμβέλειας - Κεντρική Εικόνα

Η έκθεση (7-9 Απριλίου στην Πάτρα) στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα.