Συχνό φαινόμενο οι επενδυτικές εταιρίες χωρίς άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Κεντρική Εικόνα

Συχνό φαινόμενο οι επενδυτικές εταιρίες χωρίς άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

13 Ιανουαρίου 2018Πολιτική & Οικονομία

Σχετικά άρθρα

του ΑΝΕΣΤΗ ΝΤΟΚΑ

Η μία μετά την άλλη αρχίζουν να εμφανίζονται οι εταιρείες που επενδύουν μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα (forex, Cfd) που δεν έχουν λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Πριν από λίγες μέρες εντοπίστηκε η εταιρεία MG Greece, που εδρεύει στην Αθήνα και οι διαδικτυακές εταιρείες-πλατφόρμες F1 Pro Market και CAC400, που δεν μπορούν να παρέχουν στην Ελλάδα επενδυτικές υπηρεσίες σε χρηματοπιστωτικά μέσα αλλά και να κατέχουν χρήματα επενδυτών.