Ποια είναι η Ελληνική Τηλεοπτική  - Κεντρική Εικόνα

Ποια είναι η Ελληνική Τηλεοπτική

12 Ιανουαρίου 2018Εικόνα στην Αγορά

Σχετικά άρθρα

«Μέτοχος εταιρεία αυτής της εταιρείας είναι μια άλλη κυπριακή εταιρεία και εκείνης της εταιρείας μέτοχος είναι άλλη εταιρεία, επίσης κυπριακή, ενώ εκείνης της εταιρείας μέτοχος είναι ένα πρόσωπο». Αυτή ήταν η δήλωση του Μάκη Γιομπαζολιά, όταν προσήλθε στο ΕΣΡ για να καταθέσει την υποψηφιότητα της Ελληνικής Τηλεοπτικής για τηλεοπτική άδεια εθνικής εμβέλειας. Επίσης όταν ερωτήθηκε εάν η εταιρεία είναι συμφερόντων Φιλίππου Βρυώνη, απάντησε πως είναι «συμφερόντων των Ελλήνων πολιτών» και πως υπάρχουν όλα τα σχετικά παραστατικά και έχουν κατατεθεί στο ΕΣΡ

Όπως έχει παρουσιάσει το advertising.gr ήδη από την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τηλεοπτική Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «E Channel», συστάθηκε πρόσφατα και βασικός σκοπός της είναι η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία τηλεοπτικού σταθμού ή συμμετοχή σε εταιρεία που κατέχει σχετική άδεια.

Με βάση τις καταχωρήσεις στο ΓΕΜΗ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ανερχόταν στα 6,6 εκατ. ευρώ ενώ στην συνέχεια ακολούθησε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 1,4 εκατ. ευρώ και πλέον καλύπτει το προαπαιτούμενο των 8 εκατ ευρώ για την συμμετοχή στον διαγωνισμό.  Ιδρύτρια και μοναδική μέτοχος εταιρεία εμφανίζεται να είναι η  SE.KA. INTERNATIONAL SERVICES LTD, η οποία έλαβε 6.630.000 ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας 6.630.000 ευρώ.

Το πρώτο Δ.Σ. της «Ελληνική Τηλεοπτική» , που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018, αποτελούν οι Μάκης Γιομπαζολιάς (Προέδρος & Διευθύνων Σύμβουλος) , Σοφία Ζησιμοπούλου (Αντιπρόεδρος), Ευάγγελος Γκιουγκής και Δημήτρης Ράπτης (Μέλη). Η εταιρεία δηλώνει για έδρα της κτίριο δίπλα στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο)…