Επαναπιστοποίηση Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics κατά ISO 9001:2015 - Κεντρική Εικόνα

Επαναπιστοποίηση Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics κατά ISO 9001:2015

11 Ιανουαρίου 2018Εικόνα στην Αγορά

H Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics  προχώρησε στην επανέκδοση και αναβάθμιση του πρότυπου ISO 9001:2015, από το φορέα πιστοποίησης Business Quality Certification (BQC) αποδεικνύοντας ότι προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τόσο στα μέλη της όσο και στους Δήμοσιους φορείς που συνεργάζεται. 

Οι προσπάθειες της ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ & LOGISTICS για αναβάθμιση των υπηρεσιών θα συνεχιστούν, θέτοντας ολοένα και υψηλότερους στόχους, όπως επιβάλουν οι νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ενεργοποιώντας την δημιουργία του Cluster μέσα στο 2018.