Κεφαλαιαγορά: Ενέκρινε το πληροφοριακό για τη ΔΠ Αποστολόπουλου σε «Υγεία» - Κεντρική Εικόνα

Κεφαλαιαγορά: Ενέκρινε το πληροφοριακό για τη ΔΠ Αποστολόπουλου σε «Υγεία»

15 Δεκεμβρίου 2017Πολιτική & Οικονομία

Σχετικά άρθρα

Το πληροφοριακό δελτίο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της Γ. Αποστολόπουλος Συμμετοχών ΑΕ ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την σημερινή του συνεδρίασή του αποφάσισε την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» προς τους μετόχους της εταιρίας «Υγεία».