Λάμψα: Στα 30 χρόνια η σύμβαση μίσθωσης του Kings Palace - Κεντρική Εικόνα

Λάμψα: Στα 30 χρόνια η σύμβαση μίσθωσης του Kings Palace

08 Δεκεμβρίου 2017Εικόνα στην Αγορά

Σχετικά άρθρα

Τη σύμβαση μίσθωσης του ιστορικού ξενοδοχείου Kings Palace, ανακοίνωσε η ΛΑΜΨΑ Α.Ε., με το ετήσιο μίσθωμα να ορίζεται σε €1.200.000. 

Η Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε., ανακοινώνει την τυπική ολοκλήρωση της συμβάσεως μακροχρόνιας μίσθωσης του ιστορικού ξενοδοχείου Kings Palace, ιδιοκτησίας του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Πρόνοιας Πρώην Εργαζομένων Α.Τ.Ε. («Α.Τ.Π.Π.Ε. Α.Τ.Ε»).

Η διάρκεια της εν λόγω μίσθωσης ορίσθηκε σε 30 έτη με δικαίωμα προτιμήσεως επί ίσοις όροις έναντι παντός τρίτου ενδιαφερομένου, που θα υποβάλει δεσμευτική προσφορά για την μίσθωση του ακινήτου μετά τη λήξη της ως άνω διάρκειας.

Το ετήσιο μίσθωμα ορίσθηκε σε €1.200.000 προσαυξανόμενο κατά ποσοστό ίσο με 25% επί της διαφοράς κύκλου εργασιών, σύμφωνα με την πρόταση του σχετικού Επιχειρησιακού Σχεδίου και του τελικώς επιτευχθησομένου κύκλου εργασιών.

Με την κίνηση αυτή, ο όμιλος ΛΑΜΨΑ, επισφραγίζει την διαχρονική του παρουσία στον τομέα του Τουρισμού και επιβεβαιώνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη του στον Ελληνικό Τουρισμό και την τουριστική αναβάθμιση της πόλης των Αθηνών.

Η εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε, συμφερόντων του ομίλου Λασκαρίδη, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο από το 1946 και δραστηριοποιείται έντονα στον τομέα του τουρισμού, έχοντας στην ιδιοκτησία της το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία στην Αθήνα, το Ξενοδοχείο Sheraton στη Ρόδο, το Hyatt Regency και το Mercure Excelsior στο Βελιγράδι ενώ λειτουργεί και το Ξενοδοχείο King George, του οποίου επίκειται η αγορά σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωσή μας.