Ουγγαρία, Πολωνία και Τσεχία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη μη υποδοχή προσφύγων - Κεντρική Εικόνα

Ουγγαρία, Πολωνία και Τσεχία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη μη υποδοχή προσφύγων

07 Δεκεμβρίου 2017Πολιτική & Οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέψει ενώπιον του Δικαστηρίου της Ε.Ε την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγγαρία και την Πολωνία επειδή δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την υποδοχή προσφύγων.

Κατά την κορύφωση της μεταναστευτικής κρίσης, η ΕΕ εφοδιάσθηκε με ένα προσωρινό πρόγραμμα επείγουσας επανεγκατάστασης με ποσοστώσεις υποδοχής για κάθε κράτος μέλος. Επικρίνει αυτές τις τρεις χώρες ότι δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό όπως είχαν δεσμευθεί να πράξουν.