Άλλες 5 διαγραφές στο Χρηματιστήριο - Κεντρική Εικόνα

Άλλες 5 διαγραφές στο Χρηματιστήριο

07 Δεκεμβρίου 2017Εικόνα στην Αγορά

Συνολικά 5 εισηγμένες διέγραψε χθές οριστικά το Χρηματιστήριο Αθηνών ανεβάζοντας τον αριθμό σε 19 για τις μετοχές που έχουν διαγραφεί από τη αρχή του 2017.

Πιό συγκεκριμένα με χθεσινή απόφαση του Χρηματιστηρίου διαγράφονται οι εταιρίες «Microland Computers», «Eλληνική Υφαντουργία» και «Συστήματα Μικροϋπολογιστών», οι οποίες ήταν σε αναστολή διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών.

Επίσης διαγράφονται οι μετοχές «Μάρακ Ηλεκτρονική» και «Compucon» οι οποίες διαπραγματεύονται στην κατηγορία προς διαγραφή, λόγω ετήσιων συνολικών εσόδων μικρότερων των 2 εκ. ευρώ .

Ως ημερομηνία παύσης διαπραγμάτευσης των μετοχών των εν λόγω εταιριών, ορίζεται η Τρίτη 19η Δεκεμβρίου 2017.