Ομάδα εργασίας για το μητρώο επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου  - Κεντρική Εικόνα

Ομάδα εργασίας για το μητρώο επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου

18 Νοεμβρίου 2017Εικόνα στην Αγορά

Τη συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο τη διερεύνηση των διαδικασιών για τη δημιουργία μητρώου επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου αποφάσισε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή κ. Αντώνης Παπαδεράκης. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση αντικείμενο της ομάδας εργασίας είναι πρώτον, η διερεύνηση των απαιτούμενων στοιχείων και διαδικασιών και δεύτερον, τη διερεύνηση ύπαρξης νομοθετικών διατάξεων ή απαίτησης έκδοσης νέων για τη δημιουργία μητρώου φορέων παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας. 

Η ομάδα εργασίας είναι πενταμελής και προβλέπει ίδιο αριθμό αναπληρωματικών μελών, ενώ σε αυτήν πέρας των υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου συμμετέχει και ο κ. Πάρης Κορωναίος, γενικός διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA), με αναπληρωτή τον πρόεδρο του συνδέσμου κ. Φώτη Αντωνόπουλο. 

Η ομάδα εργασίας οφείλει εντός τριών μηνών, δηλαδή μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 2018 να  ολοκληρώσει το πόρισμά της έτσι ώστε στη συνέχεια να υπογραφεί η υπουργική απόφαση με την οποία θα δημιουργηθεί το μητρώο επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου.