Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Eπέστρεψε σε θετικό πρόσημο το 2016 - Κεντρική Εικόνα

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Eπέστρεψε σε θετικό πρόσημο το 2016

20 Οκτωβρίου 2017Εικόνα στην Αγορά

Στην κερδοφορία επέστρεψε το 2016 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η οποία το 2015 είχε παρουσιάσει ζημιές, οι οποίες σε σημαντικό βαθμό οφειλόταν στην εγγραφή στον ισολογισμό της του προστίμου της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι πωλήσεις εμφανίζονται μεν ενισχυμένες, όμως εάν αφαιρεθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης (ΕΦΚ), είναι μειωμένες κατά 6,9%. Ο τουρισμός, πάντως, συγκράτησε περαιτέρω απώλειες το 2016, χρονιά που στο δεύτερο εξάμηνό της χαρακτηρίστηκε από την αύξηση του ΕΦΚ στην μπύρα.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2016 που δημοσίευσε η θυγατρική του ολλανδικού ομίλου Heineken στην Ελλάδα, οι πωλήσεις της διαμορφώθηκαν σε 321,63 εκατ. ευρώ έναντι 308,60 εκατ. ευρώ το 2015. Ωστόσο, οι καθαρές πωλήσεις, εάν δηλαδή αφαιρεθεί ο ΕΦΚ, διαμορφώθηκαν το 2016 σε 230,37 εκατ. ευρώ έναντι 247,54 εκατ. ευρώ το 2015, καταγράφοντας μείωση 6,9%. Πιο συγκεκριμένα, ο ΕΦΚ στη χρήση του 2016 διαμορφώθηκε σε 91,25 εκατ. ευρώ έναντι 61,06 εκατ. ευρώ περίπου κατά τη χρήση του 2015. Η εταιρεία στην οικονομική της έκθεση αναφέρει επίσης ότι η μείωση των καθαρών πωλήσεων οφείλεται και στη μείωση των εξαγωγών, καθώς το σχέδιο για εξαγωγές από την Ελλάδα στις αγορές της Κίνας και της Ιταλίας που ξεκίνησε το 2015 τερματίστηκε. Ένας ακόμη λόγος είναι η αλλαγή του μείγματος πωλήσεων, καθώς αυξήθηκαν οι πωλήσεις της μπύρας «Άλφα», η οποία είναι φθηνότερη σε σχέση με τα άλλα σήματα της εταιρείας. Το 2016 τα προ φόρων κέρδη της διαμορφώθηκαν σε 13,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 16,83 εκατ. ευρώ το 2015. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν το 2016 σε 9,41 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 23,12 εκατ. ευρώ το 2015. Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με την χρήση του 2015 είναι ότι σε αυτήν είχε εγγραφεί το πρόστιμο ύψους 31,5 εκατ. ευρώ που επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην εταιρεία για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ανερχόταν σε 113,35 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων βραχυπρόθεσμες τα 74,16 εκατ. ευρώ.

Επίσης, η εταιρεία επισημαίνει τα εξής:

- Το κόστος της κίνησης των αποθεμάτων μειώθηκε κατά περίπου 20% κατ’ αξία, λόγω κυρίως της μείωσης του κόστους των υλικών συσκευασίας που οφείλετε στην μείωση των πωλήσεων των μη επιστρεφόμενων συσκευασιών ζύθου καθώς και στην μείωση των αναλώσεων των πρώτων υλών λόγω της μείωσης των εξαγωγών.

- Οι φόροι και τα τέλη αυξήθηκαν κατά περίπου 57% κατ’ αξία, λόγω της πληρωμής του χαρτοσήμου επί του προστίμου της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

- Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 3,3% κατ’ αξία, λόγω κυρίως της μείωσης των προβλέψεων επισφάλειας.

Αναφερόμενη στις προοπτικές η εταιρεία εκτιμά ότι η χρήση του 2017 θα είναι κερδοφόρα και επισημαίνει στην οικονομική της έκθεση: «Έχοντας επί σειρά ετών επενδύσει στην ελληνική αγορά ζύθου και την ελληνική οικονομία με την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου με νέα προϊόντα, την ενίσχυση της συμβολαιακής καλλιέργειας των εγχώριων κριθαριών και την αναδιοργάνωση των δομών μας, η Εταιρεία μας έχει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης, αλλά και για την επιδίωξη διατήρησης εύλογων μερισματικών αποδόσεων και δημιουργίας σταθερών, μακροπρόθεσμα, αξιών για τους μετόχους της». Οι άξονες της στρατηγικής της παραμένουν οι ακόλουθοι: α) ενδυνάμωση των μαρκών και ενίσχυση του χαρτοφυλακίου με νέα προϊόντα, β) έλεγχος του λειτουργικού κόστους, γ) συνεχής παρακολούθηση της ρευστότητας και του πιστωτικού κινδύνου, δ) ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς ζύθου και ε) επικοινωνία της κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας.