Παρατείνεται έως τις 31/10 η προθεσμία για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων - Κεντρική Εικόνα

Παρατείνεται έως τις 31/10 η προθεσμία για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων

12 Οκτωβρίου 2017Πολιτική & Οικονομία

Tην παράταση της προθεσμίας για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων έως την 31η Οκτωβρίου 2017 προβλέπει ο νόμος 4490/2017 «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Ο νόμος περιέχει επίσης τη διάταξη για την διενέργεια ελέγχων στην αδήλωτη εργασία και από το ΣΔΟΕ.