Τράπεζα Πειραιώς: Απρόσκοπτη και πλήρης συνεργασία με όλες τις αρμόδιες αρχές - Κεντρική Εικόνα

Τράπεζα Πειραιώς: Απρόσκοπτη και πλήρης συνεργασία με όλες τις αρμόδιες αρχές

19 Σεπτεμβρίου 2017Πολιτική & Οικονομία

Σχετικά με δημοσιεύματα, που αφορούν έρευνες για υποθέσεις προηγούμενων ετών, σημειώνεται ότι το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας Πειραιώς δεν επιτρέπει τον σχολιασμό για οποιαδήποτε ζητήματα ελέγχονται ή βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρχές.

Πολιτική και πρακτική της είναι η απρόσκοπτη και πλήρης συνεργασία με όλες τις αρμόδιες αρχές που διεξάγουν ελέγχους.

Προσβλέπει στην κατάληξη αυτών των ερευνών, ώστε να εξετάσει τα όποια ευρήματα και να πράξει αναλόγως.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχοντας ολοκληρώσει την ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών της, λειτουργεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα διεθνούς πρακτικής στην εταιρική διακυβέρνηση.

Η νέα διοίκηση δεσμεύεται από τους στόχους και τη στρατηγική της Agenda 2020, που θα καταστήσει την Τράπεζα Πειραιώς την πλέον αξιόπιστη στην Ελλάδα, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους της.