Grivalia Properties: Στα 28 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη για το α΄εξάμηνο - Κεντρική Εικόνα

Grivalia Properties: Στα 28 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη για το α΄εξάμηνο

12 Αυγούστου 2017Εικόνα στην Αγορά

Στα €28,0εκ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties για το πρώτο εξάμηνο του 2017 έναντι €5,0 της αντίστοιχης περσινής περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 460%.

Τα καθαρά κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων από αποτίμηση και προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν στα €21,9εκ. έναντι €20,8εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν η ακόλουθη:

 1. Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε €32,0εκ. έναντι €30,3εκ. (αύξηση 6%) κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχομένων από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2016, καθώς και των νέων επενδύσεων του 2017.
 2. Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε €6,1 έναντι ζημιών €11,7. Από την απόκτηση των νέων επενδυτικών ακινήτων κατά τη διάρκεια της περιόδου προέκυψε κέρδος από αναπροσαρμογή ποσού €1,6, ενώ από το προϋφιστάμενο χαρτοφυλάκιο προέκυψε κέρδος ποσού €4,5.
 3. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν σε €0,45εκ. έναντι €0,15εκ. (αύξηση 200%) λόγω της αποδοτικότερης διαχείρισης των διαθεσίμων.
 4. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε €2,0εκ. έναντι €0,78εκ. (αύξηση 156%). Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην έκδοση από την Εταιρεία δύο κοινών, εμπράγματων εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων συνολικού ποσού €60.000.
 5. Τα έξοδα φόρων ανήλθαν σε €3,8εκ. έναντι €1,4εκ. (αύξηση 171%) λόγω της αλλαγής του φορολογικού πλαισίου των ΑΕΕΑΠ.

 

Οι βασικοί δείκτες του Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:

 

 • Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 3,9x
 • Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 12%
 • Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις: 14%
 • Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): €21,7εκ.
 • Προσαρμοσμένο EBITDΑ: €25,3εκ.

Τα διαθέσιμα του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2017 ανήλθαν σε €88εκ. από €62εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2016 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε €126εκ. από €52εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Την 30η Ιουνίου 2017, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται στα €872εκ. ή €8,61 ανά μετοχή. Εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται σε €8,97 ανά μετοχή.

Την 4η Ιουλίου 2017, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε., διέθεσε, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, 20.252.001 κοινές με δικαιώματα ψήφου μετοχές, ήτοι το σύνολο της συμμετοχής της στην Εταιρεία, που αντιστοιχούσε σε περίπου 20% του Μετοχικού Κεφαλαίου της τελευταίας, σε τιμή €8,80 ανά μετοχή. Μέσω αυτής της ιδιωτικής τοποθέτησης, αφενός κατανεμήθηκαν 10.000.000 μετοχές, ήτοι ποσοστό 9,88% του συνόλου των μετοχών, σε θυγατρικές εταιρείες της «FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED» (πλέον Fairfax) με αποτέλεσμα τα ελεγχόμενα από τη Fairfax δικαιώματα ψήφου στη Grivalia να ανέλθουν σε περίπου 51,37% του συνόλου και αφετέρου λύθηκε η από 17η Οκτωβρίου 2013 συμφωνία μετόχων μεταξύ της Fairfax και της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε..

Την 20η Ιουλίου 2017, η «FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED» ανακοίνωσε την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 03η Αυγούστου 2017.