Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών - Κεντρική Εικόνα

Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών

27 Ιουλίου 2017Εικόνα στην Αγορά

Έρευνα στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών έχει ξεκινήσει τουλάχιστον από το περασμένο φθινόπωρο η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Το παραπάνω αποκαλύπτεται από την οικονομική έκθεση για τη χρήση του 2016 της Coca Cola 3E Ελλάδος ΑΒΕΕ, της θυγατρικής στην Ελλάδα του ομίλου Coca – Cola HBC AG.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην έκθεση στις 6 Σεπτεμβρίου 2016 η Επιτροπή Ανταγωνισμού ξεκίνησε νέο έλεγχο στην δραστηριότητα της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιάλωσης Α.Ε στην Ελλάδα, στα πλαίσια έρευνας στην αγορά των μη αλκοολούχων ποτών. Στην έκθεση σημειώνεται ότι «η εταιρεία, η οποία δυνάμει της απόσχισης απορρόφησε τον κλάδο παραγωγής, εμφιάλωσης και εμπορίας της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιάλωσης Α.Ε, ακολουθεί πολιτική πλήρους συμμόρφωσης με τους κανονισμούς του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου περί ανταγωνισμού και συνεργάζεται πλήρως με την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού».

Επιπλέον, από την ίδια έκθεση προκύπτει ότι σε βάρος της εταιρείας έχει ασκηθεί αγωγή για αποζημίωση 7,7 εκατ. ευρώ, η οποία έχει ορισθεί να εκδικασθεί στις 17 Ιανουαρίου 2019. Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι η αγωγή έχει ασκηθεί από τον ίδιο ενάγοντα που είχε καταθέσει αγωγή εναντίον της Coca – Cola και παλαιότερα, βάσει απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού του 2002. Η εν λόγω αγωγή είχε απορριφθεί, ενώ   την ίδια τύχη είχε και η έφεση που ασκήθηκε.

Σε ό,τι αφορά αυτή καθαυτή την οικονομική κατάσταση της εταιρείας το 2016 χαρακτηρίζεται από αύξηση των πωλήσεών της στην Ελλάδα και επιστροφή στην κερδοφορία. Ειδικότερα, τα έσοδα το 2016 διαμορφώθηκαν στα 411,8 εκατ. ευρώ έναντι 412,9 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ ο όγκος πωλήσεων διαμορφώθηκε στα 100,7 εκατ. κιβώτια το 2016 από 101,0 εκατ. κιβώτια το 2015.

Σημαντική βελτίωση εμφάνισαν τα προ φόρων αποτελέσματα τα οποία είχαν θετικό πρόσημο. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους 2,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,9 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της χρήσεως ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 3,7 εκατ. ευρώ το 2015. Όσον αφορά στην εικόνα των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2016 ανήλθαν σε 124,8 εκατ. ευρώ, έναντι 123,2 εκατ. ευρώ το 2015.

Ιδιαιτέρως θετικό είναι το γεγονός ότι η εταιρεία, παρά το ότι εκτιμά ότι το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα θα παραμείνει ευμετάβλητο δηλώνει ότι θα συνεχίσει να επενδύει στη χώρα. Στην έκθεση αναφέρεται χαρακτηριστικά: « Οι στρατηγικές μας προτεραιότητες για ενδυνάμωση του επιχειρηματικού μας μοντέλου διατηρούνται αμετάβλητες. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη στρατηγική μας για ανάπτυξη και δημιουργία αξίας για την αγορά, προκειμένου να διαθέτουμε στους καταναλωτές και πελάτες μας το κατάλληλο προϊόν, στην κατάλληλη συσκευασία, στην κατάλληλη τιμή, για το κατάλληλο κανάλι διανομής σε κάθε ευκαιρία κατανάλωσης. Η στρατηγική αυτή μας επιτρέπει να βρίσκουμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στον προσδιορισμό των τιμών μας, τη βελτίωση του μίγματος συσκευασίας, τις συνέργειες εντός του διευρυμένου χαρτοφυλακίου μας και τη δυνατότητα να παραμένουν προσιτά τα προϊόντα μας έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των καταναλωτών μας. Παρά το γεμάτο προκλήσεις μακροοικονομικό και εμπορικό περιβάλλον, η Εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των καθαρών πωλήσεών της. Συνεχίζει να επενδύει σταθερά στη χώρα, καθώς και στην ενδυνάμωση των σχέσεών της με τους πελάτες και την αγορά. Συνεχίζουμε να δίνουμε βάρος στην αυστηρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. Ο στόχος μας για το 2017 είναι η μείωση του κεφαλαίου κίνησης κατά €17,2 εκατ., παρά τις συνθήκες που επικρατούν λόγω του μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Θα συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε και να επενδύουμε ενισχύοντας τις στρατηγικές κατηγορίες και κανάλια και βελτιώνοντας τη λειτουργική μας αποδοτικότητα, με έμφαση στη δημιουργία καθαρών ταμειακών ροών προκειμένου να δημιουργήσουμε αξία για τους μετόχους μας».

Στην έκθεση γίνεται επίσης αναφορά, μεταξύ άλλων, και στο κατά πόσο η συγκέντρωση που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στο λιανεμπόριο μπορεί να επηρεάσει την εταιρεία. «Η αυξανόμενη συγκέντρωση στο λιανικό εμπόριο και στον κλάδο του χονδρεμπορίου ενδέχεται να αυξήσει τα έξοδα διάθεσης των προϊόντων μας», επισημαίνει η Coca – Cola 3E Ελλάδος ΑΒΕΕ.