Νίκας: Μπαίνει στην αγορά της Κύπρου, ακολουθεί η Κεντρική Ευρώπη  - Κεντρική Εικόνα

Νίκας: Μπαίνει στην αγορά της Κύπρου, ακολουθεί η Κεντρική Ευρώπη

26 Ιουλίου 2017Εικόνα στην Αγορά

Της Δήμητρας Μανιφάβα

Στην αγορά της Κύπρου εισήλθαν τα προϊόντα της “Νίκας”, ενώ πλέον η εταιρεία, υπό νέα ιδιοκτησία και διοικητικό συμβούλιο, διερευνά και την είσοδο στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης. Η νέα αυτή προσπάθεια για ενίσχυση της εξωστρέφειας της ιστορικής αλλαντοβιομηχανίας είναι ένας από τους πυλώνες του επιχειρηματικού σχεδίου που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για την ανάκαμψη της εταιρείας. Αναφέρεται δε, μεταξύ άλλων, στο πληροφοριακό δελτίο για την δημόσια πρόταση εξαγοράς όλων των μετοχών της “Νίκας” (το υπόλοιπο 10,26%) από την Givenrise (εταιρεία συμφερόντων της Chipita και του Σπύρου Θεοδωρόπουλου).

Το επιχειρηματικό σχέδιο της επόμενης ημέρας για την «Νίκας» περιλαμβάνει ακόμη επενδύσεις στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στη βελτίωση της ποιότητας των ήδη παραγόμενων προϊόντων, στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων καναλιών διανομής των προϊόντων στην Ελλάδα, αξιοποιώντας εξειδικευμένα δίκτυα διανομής ανά κανάλι.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι στο πληροφοριακό δελτίο τονίζεται ότι ο νέος πλέον ιδιοκτήτης της «Νίκας» δεν σχεδιάζει τη μεταφορά της έδρας ή του τόπου διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της εταιρείας και των θυγατρικών της εκτός Ελλάδος (εκτός βεβαίως των θυγατρικών που εδρεύουν εκτός Ελλάδος). Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της «Νίκας» στον Άγιο Στέφανο, ακίνητο το οποίο, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της εταιρείας, μεταβιβάστηκε στις πιστώτριες τράπεζες με στόχο την απομείωση του δανεισμού και πλέον έχει μισθωθεί. Στο πληροφοριακό δελτίο αναφέρεται ότι το συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου λήγει στις 30 Απριλίου 2019 και η Givenrise θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας. Τούτο δεν αποκλείεται να σημαίνει ότι στον σχεδιασμό της εταιρείας εξακολουθεί να υπάρχει το ενδεχόμενο μετεγκατάστασής της.

Στο πληροφοριακό δελτίο γίνεται επίσης αναφορά στις διαπραγματεύσεις που έχει η Chipita για την εξαγορά της αλλαντοβιομηχανίας ΒΙ.Κ.Η., ενώ τονίζεται ότι δεν υπάρχει πρόθεση για μεταβολή των θέσεων εργασίας και των όρων απασχόλησης.

Επίσης στο πληροφοριακό δελτίο αναφέρεται ότι η Givenrise προτίθεται να προβεί αυτόν τον Δεκέμβριο και όχι σταδιακά τα επόμενα χρόνια στη μετατροπή σε μετοχές όλων των ομολογιών της “Νίκας” που κατέχει (12 εκατομμύρια ομολογίες) προκειμένου να ενισχύσει την κεφαλαιακή δομή της εταιρείας.