Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Προκήρυξη νέων τμημάτων για τα Επαγγελματικά Προγράμματα Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής - Κεντρική Εικόνα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Προκήρυξη νέων τμημάτων για τα Επαγγελματικά Προγράμματα Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής

17 Ιουλίου 2017Πολιτική & Οικονομία

Στην προκήρυξη νέων τμημάτων όσον αφορά τα Επαγγελματικά Προγράμματα Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα συγκεκριμένα προγράμματα δεν είναι απλώς σεμινάρια κατάρτισης αλλά είναι σχεδιασμένα για την προγύμναση μεταπτυχιακών σπουδών και αποτελούν ένα σημαντικό εφόδιο για όσους επιθυμούν μία ανταγωνιστική επαγγελματική πορεία.

Ακολουθούν αναλυτικά τα προγράμματα:

1. Κατάρτιση στην Ειδική Αγωγή.

Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης 450 ωρών. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργαζομένους στην ψυχική υγεία, φοιτητές και άλλες συναφείς ειδικότητες, που προσβλέπουν σε πρόσληψη σε δομές ειδικής αγωγής. Διά ζώσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκλειστικά διαδικτυακά για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και την Κύπρο ή Έλληνες του Εξωτερικού

Έναρξη: 1 Οκτωβρίου 2017
Δίδακτρα: 700 ευρώ σε 4 δόσεις

 

2. Κατάρτιση στην Παιδοψυχολογία

Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Παιδοψυχολογία με έμφαση την Έρευνα, στη Σχολική Ψυχολογία και τις αναπτυξιακές διαταραχές και αποκλίσεις. Διαδικτυακό Πρόγραμμα 500 ωρών με δυνατότητες μικτής (blended) διδασκαλίας για όσους το επιθυμούν. (Προαιρετικές διά ζώσης συναντήσεις ανατροφοδότησης σε Αθήνα και Θεσσαλονικη για δύο Σαββατοκύριακα το έτος, σύνολο διά ζώσης ωρών 40. Δυνατότητα προαιρετικής ενδυνάμωσης επαγγελματικών δεξιοτήτων σε φορείς σε όλη την Ελλάδα. Σύνολο ωρών 50). Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργαζομένους στην ψυχική υγεία, φοιτητές και άλλες συναφείς ειδικότητες, που προσβλέπουν σε πρόσληψη σε αντίστοιχες δομές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Έναρξη: 1/10/2017
Δίδακτρα: 500 ευρώ σε 3 δόσεις

 

3. Κατάρτιση στη Συμβουλευτική

Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Συμβουλευτική με έμφαση στη θεωρητική προσέγγιση των σχολών σκέψης, στην πρακτική εφαρμογή,  στις μεθόδους και τεχνικές συμβουλευτικής παρέμβασης και στην ανάλυση περιστατικών. Διαδικτυακό Πρόγραμμα 500 ωρών με δυνατότητες μικτής (blended) διδασκαλίας για όσους το επιθυμούν. (Προαιρετικές διά ζώσης συναντήσεις ανατροφοδότησης σε Αθήνα και Θεσσαλονικη για δύο Σαββατοκύριακα το έτος, σύνολο διά ζώσης ωρών 40. Δυνατότητα προαιρετικής ενδυνάμωσης επαγγελματικών δεξιοτήτων σε φορείς σε όλη την Ελλάδα. Σύνολο ωρών 50.
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργαζομένους στην ψυχική υγεία, φοιτητές και άλλες συναφείς ειδικότητες, που προσβλέπουν σε πρόσληψη σε αντίστοιχες δομές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα

Έναρξη: 1/10/2017
Δίδακτρα: 500 ευρώ σε 3 δόσεις

 

4. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων με έμφαση στη μικροδιδασκαλία, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ

Σκοπός του προγράμματος είναι:

- η αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων, οι  οποίοι διδάσκουν σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης μαθήματα του γνωστικού τους αντικειμένου.

- η προετοιμασία των επιμορφούμενων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Έναρξη: 29/06/2017
Δίδακτρα: 300 ευρώ σε δύο δόσεις

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα προγράμματα είναι υψηλής ζήτησης και τηρείται σειρά προτεραιότητας. Οι εγγραφές για τα προγράμματα Ειδικής Αγωγής, Παιδοψυχολογίας και Συμβουλευτικής λήγουν στις 15/09/2017. Οι εγγραφές για το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων λήγουν στις 25/06/2017.

Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγραμμάτων:

Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διοικητική Υποστήριξη:

Πακλατζόγλου Σοφία, paklatzoglou.sofia@gmail.com

Πρασσά Ελένη, eprassa@aegean.gr  

Μπαλάσα Κατερίνα, balasa@acadimia.com