Άρωμα Καραϊβικής στο Χρηματιστήριο  - Κεντρική Εικόνα

Άρωμα Καραϊβικής στο Χρηματιστήριο

07 Ιουλίου 2017Εικόνα στην Αγορά

Στο νησί Κουρασάο στη μακρινή Καραϊβική, υπάρχει μόνο μία επενδυτική μερίδα που δραστηριοποιείται στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. Επίσης υπάρχουν 3 επενδυτικές μερίδες με έδρα το Κουβέϊτ, στα νησιά Μπαρμπάντος εμφανίζονται 4 κωδικοί και στο Λιχτενστάϊν εμφανίζονται 10 κωδικοί που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα. Τη πρώτη πεντάδα των ξένων χωρών με το μικρότερο αριθμό επενδυτικών μερίδων στο Χρηματιστήριο Αθηνών συμπληρώνει η Νορβηγία με 21 επενδυτικές μερίδες. Τέλος υπάρχουν 1.138 κωδικοί με αξία μετοχών άνω των 3 εκατ. ευρώ.