Εισηγμένες: "Γκρίνιες" στις γενικές συνελεύσεις - Κεντρική Εικόνα

Εισηγμένες: "Γκρίνιες" στις γενικές συνελεύσεις

28 Ιουνίου 2017Εικόνα στην Αγορά

Πολλά παράπονα και γκρίνιες ακούγονται από τους μετόχους στις φετινές ετήσιες γενικές συνελεύσεις των εισηγμένων. Φαίνεται ότι οι κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης δεν εφαρμόζονται παντού. Οι ενστάσεις αφορούν δύο περιπτώσεις: α) δεν αποκαλύπτονται οι αμοιβές των μελών Δ.Σ. καθώς υπάρχουν εισηγμένες με πολύχρονη ζημιογόνο πορεία που τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας είναι υπερβολικά υψηλά και β) υπάρχει ο ίδιος αριθμός προσώπων που χρόνια τώρα καλύπτουν τις ίδιες θέσεις ως μη εκτελεστικά μέλη σε μεγάλο αριθμό εισηγμένων, σαν να τους ανήκει ισόβια η θέση στο Δ.Σ.