OLYMPIC ΑΕ (AVIS & BUDGET): Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 7,2% σε σχέση με το 2015 - Κεντρική Εικόνα

OLYMPIC ΑΕ (AVIS & BUDGET): Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 7,2% σε σχέση με το 2015

21 Απριλίου 2017Εικόνα στην Αγορά

Αύξηση του κύκλου εργασιών για την Olympic Εμπορικές & Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. κατά 7,2% σε σχέση με το 2015, ο οποίος ανήλθε σε € 163.191 χιλ. παρά τη στροφή των πελατών σε αυτοκίνητα μικρότερης αξίας και επομένως χαμηλότερου εσόδου ανά αυτοκίνητο. 

Ο τομέας της μακροχρόνιας μίσθωσης αύξησε τον όγκο των συμβολαίων του κατά 2% και παρά τη στροφή των πελατών σε αυτοκίνητα μικρότερης αξίας (επομένως και χαμηλότερου εσόδου ανά αυτοκίνητο) κατόρθωσε να αυξήσει οριακά (1%) τον κύκλο εργασιών του.

Η αύξηση αυτή σε συνδυασμό με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας αλλά και της διάρθρωσης του δικτύου των σταθμών των βραχυχρόνιων μισθώσεων καθώς και οι αυξημένες πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, τόσο σε όγκο όσο και σε αξία οδήγησαν σε αύξηση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας κατά 7,2% σε σχέση με το 2015 ο οποίος ανήλθε σε € 163.191 χιλ. Το μικτό περιθώριο κέρδους για το 2016 αυξήθηκε κατά 15,1% και διαμορφώθηκε σε € 48.202 έναντι € 41.879 το 2015 και αναλογεί στο 29,5% του κύκλου εργασιών, ενώ κατά την χρήση του 2015 αναλογούσε στο 27,5%. Η διαφοροποίηση οφείλεται στην αύξηση των τιμών πώλησης των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, στην καλύτερη διαχείριση των εξόδων συντήρησης γεγονός που οφείλεται και στον εκσυγχρονισμό του στόλου, και στο χαμηλότερο κόστος πωληθέντων.

Τα έξοδα διοίκησης & διάθεσης το 2016 αυξήθηκαν σε σχέση με το 2015 κατά 14,8%. O κυριότερος λόγος είναι οι αυξημένες προβλέψεις για πρόστιμα και προσαυξήσεις των ανέλεγκτων χρήσεων. Ο συνδυασμός των ανωτέρω οδήγησε σε θετικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης τα οποία ανήλθαν σε € 26.214 χιλ έναντι € 21.099 χιλ το 2015. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα το 2016 παρουσίασαν μείωση κατά 7,5% σε σχέση με το 2015 λόγω της μείωσης του μεσοσταθμικού επιτοκίου του ομολογιακού δανείου.

Προοπτικές για το 2017

Λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη οικονομική κατάσταση η διοίκηση κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη συνεχή βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό το 2016 η Εταιρεία υλοποίησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της λειτουργίας και των δομών της. Αναφορικά με τις μακροχρόνιες μισθώσεις, στο 2017 αναμένεται σταθεροποίηση ή μικρή αύξηση της αγοράς αναφορικά με τον αριθμό των ενοικιαζόμενων οχημάτων. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αγοράς θα έχουν τα αποτελέσματα της διαχείρισης του νέου φορολογικού νομοσχεδίου από την πλευρά των εταιρειών που χρησιμοποιούν τις μακροχρόνιες ενοικιάσεις.

Όσον αφορά στην Εταιρεία, το πρόγραμμα μακροπρόθεσμων επενδύσεων στις βασικές της υποδομές, όπως το πρόγραμμα one-roof HQ, που ήταν αναγκαίο για την υποστήριξη της αναδιοργάνωσής της και περιλάμβανε μεταξύ άλλων την μεταστέγαση υπηρεσιών της σε γειτονικό κτίριο στο Χαλάνδρι και την πλήρη ανακαίνιση της έδρας, καθώς και των νέων σταθμών διαχείρισης στόλου στην Κρήτη και την Παιανία, με στόχο τον περαιτέρω έλεγχο του λειτουργικού κόστους, συνεχίστηκε το 2016 και ολοκληρώνεται το 1ο εξάμηνο του 2017.

Περαιτέρω, τονίζεται ότι η αναδιοργάνωση που υλοποιήθηκε στο 2016 και συνεχίζεται στο 2017 είχε και έχει κύριο στόχο την επιτυχή αντιμετώπιση του διαρκώς οξυνόμενου ανταγωνισμού στην αγορά, ο οποίος έχει πλέον περάσει σε πόλεμο τιμών και συνεχών ανακατατάξεων σε επίπεδο πελατών, στελεχών και δομών. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών, την παροχή ανταγωνιστικότερων τιμών προς τους πελάτες των μακροχρονίων μισθώσεων και την ενίσχυση της πιστότητας (loyalty) τόσο των πελατών της, μέσω προγραμμάτων cross-sales, όσο και των στελεχών και του προσωπικού της, μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων ανταμοιβής της απόδοσης με μεσο-μακροπρόθεσμο χαρακτήρα (targeted pension plans), βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος και ενίσχυσης της εταιρικής κουλτούρας.

Επίσης, η υλοποίηση του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, καθώς και νέων σύγχρονων web εφαρμογών, η αλλαγή στην οργανωτική δομή, αλλά και στη στρατηγική της προσέγγισης των πελατών, είναι μερικές ακόμη από τις ενέργειες της διοίκησης που θα αποφέρουν βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της Εταιρείας στον τομέα των μακροχρόνιων μισθώσεων. Σχετικά με τις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις, το 2017 αναμένεται να είναι μια ακόμη θετική χρονιά για την Εταιρεία με στόχο την εμπέδωση της ηγετικής της θέση στην αγορά. Η Εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση ενός προγράμματος ριζικού ανασχεδιασμού του δικτύου σταθμών βραχυχρονίων μισθώσεων (ιδίων και συνεργαζόμενων), τόσο σε επίπεδο συνεργασιών, όπου το σύνολο σχεδόν των συνεργασιών έχει αναθεωρηθεί με αυστηρά κριτήρια απόδοσης και συνέπειας στις εταιρικές αρχές, όσο και σε επίπεδο γεωγραφικής κάλυψης, προσθέτοντας νέους σταθμούς σε περιοχές που δεν είχε πριν δραστηριοποίηση, όπως μεταξύ άλλων στην Aλεξανδρούπολη, την Κεφαλονιά, την Καλαμάτα, το λιμάνι Πειραιά, Ηρακλείου, Αγ.Νικολάου και Κέρκυρας.

Επιπλέον, η υπογραφή σύμβασης συνεργασίας με τη FRAPORT στις αρχή του 2017, δίνει στην Εταιρεία τη δυνατότητα να παρέχει τις υπηρεσίες της στα μεγαλύτερα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας αποκομίζοντας τα οφέλη που συνεπάγεται αυτή η συνεργασία, τόσο σε σχέση με την περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των βραχυχρονίων μισθώσεων, όσο και στην απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ανασχεδιασμού του δικτύου της, η Εταιρεία θα έχει άμεσο έλεγχο στο 75% του δικτύου της (σε σχέση με το 30% που είχε δυο χρόνια πριν), ενώ το 100% των καταστημάτων της θα προσφέρουν πλέον το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της (σε σχέση με το 52% δυο χρόνια πριν).

Στο ίδιο πλαίσιο, η Εταιρεία προχώρησε σε ουσιαστική αναβάθμιση της εταιρικής ταυτότητάς της σε όλους τους κυρίους προορισμούς, ενώ συνεχίζει να υλοποιεί ένα δυναμικό πρόγραμμα ενίσχυσης του brand της με αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων προβολής της. zς αποτέλεσμα, η αναγνωρισιμότητα του brand της Avis στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί θεαματικά τα τελευταία δυο χρόνια και είναι πλέον στα ίδια επίπεδα με αυτή του βασικού ανταγωνιστή της. Σημειώνεται, ότι το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου συνεχίζεται και το 2017, έτσι ώστε να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος που παρέχει η Εταιρεία στους πελάτες. Νέες υπηρεσίες και προϊόντα έχουν προστεθεί για να καλύψουν τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς αλλά και του εισερχόμενου τουρισμού, ενώ η πλήρης λειτουργία και των τριών σημάτων – Avis, Budget, Payless – σε όλη την Ελλάδα, θα λειτουργήσει θετικά για την ενίσχυση της ηγετικής θέσης της Εταιρείας.

Επιπρόσθετα γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια με μεγάλη προσήλωση στην απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τη λήξη της ενοικίασής του, ενώ βασικός στόχος για τα επόμενα έτη είναι η συνεχής βελτίωση της αξιοποίησης του στόλου (fleet utilization). Όλα τα παραπάνω, μαζί με τα ενθαρρυντικά μηνύματα για τον τουρισμό θα επιδράσουν θετικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων τα επόμενα έτη.

Τέλος στο 2017 αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία πώλησης της Εταιρείας γεγονός, που θα φέρει την Εταιρεία σε ακόμα πιο ισχυρή θέση, δίνοντάς της τα συστατικά για την σταθεροποίηση και βελτίωση της ήδη πολύ καλής της οικονομικής της κατάστασης, αλλά και τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην αγορά.