Ελληνικό Δημόσιο: Ρεκόρ πενταετίας για το έκτακτο προσωπικό - Κεντρική Εικόνα

Ελληνικό Δημόσιο: Ρεκόρ πενταετίας για το έκτακτο προσωπικό

21 Απριλίου 2017Πολιτική & Οικονομία

Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο στο χρονικό διάστημα 2013-2017 το πλήθος του έκτακτου προσωπικού στο Δημόσιο τον περασμένο Φεβρουάριο.

Οι υπάλληλοι στα Υπουργεία, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης A' και Β' Βαθμού (δήμοι –περιφέρειες) και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, που καλύπτουν έκτακτες ανάγκες έφτασαν τον Φεβρουάριο του 2017 τους 74.879. Οι υπάλληλοι αυτοί εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με συμβάσεις έργου, είναι ωρομίσθιοι ή  μετακλητοί.

Οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, οι συμβασιούχοι έργου και οι ωρομίσθιοι έφτασαν τους 72.765, ενώ οι μετακλητοί τους 2.114. Το ανοδικό σερί των συμβασιούχων στο Δημόσιο ξεκίνησε από τον Αύγουστο του 2016.

Τότε οι συμβασιούχοι ανέρχονταν σε 53.842. Με άλλα λόγια σε επτά μήνες, αυξήθηκαν κατά 21.037 ή κατά 28,1%.