Αυτές είναι οι τέσσερις αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό που προωθεί το υπουργείο Οικονομίας - Κεντρική Εικόνα

Αυτές είναι οι τέσσερις αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό που προωθεί το υπουργείο Οικονομίας

20 Απριλίου 2017Πολιτική & Οικονομία

Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης προωθεί τέσσερις σημαντικές αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας.

Όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομίας, Δημήτρης Παπαδημητρίου, μαζί με το νομοσχέδιο που εισάγεται προς ψήφιση στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα, θα κατατεθούν διορθωτικές αλλαγές στην Ολομέλεια. Σύμφωνα με τα όσα είπε, οι αλλαγές αφορούν στα εξής:

  • Θα δοθεί η δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό και επιχειρήσεων που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους, υπό την προϋπόθεση όμως ότι πριν από την υποβολή της αίτησης θα έχουν υποβάλλει δήλωση επανέναρξης εργασιών.
  • Θα εισαχθεί απλοποιημένη διαδικασία δικαστικής επικύρωσης, για ορισμένες υποθέσεις. Συγκεκριμένα: Όταν, κατά την εξωδικαστική διαδικασία, δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις και δεν υπάρχει διαγραφή οφειλής, μη συμβαλλόμενου πιστωτή, θα μπορούσε, η επικύρωση να γίνει από έναν δικαστή, χωρίς ακροαματική διαδικασία, με δυνατότητα πάντως, των συμβαλλομένων πιστωτών, να ασκήσουν ανακοπή.
  • Αναφορικά με την αναστολή της διαδικασίας του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, το υπουργείο σκοπεύει να τις συνδέσουμε χρονικά, όχι με την υποβολή της αίτησης, αλλά με την αποστολή των προσκλήσεων στους πιστωτές, αφού δηλαδή έχει προηγηθεί ο έλεγχος της ποιότητας της αίτησης.
  • Θα διευρυνθούν οι εργασίες που μπορούν να ανατεθούν στον εμπειρογνώμονα, ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτές και η επαλήθευση των απαιτήσεων των πιστωτών, προκειμένου να δοθεί στη μειοψηφία των πιστωτών η δυνατότητα ελέγχου του ενδεχομένου συμμετοχής εικονικών απαιτήσεων.