Υπουργείο Οικονομίας: Η κυρία Μπακογιάννη ενημέρωσε τον τύπο πριν φτάσει η ερώτησή της στον υπουργό  - Κεντρική Εικόνα

Υπουργείο Οικονομίας: Η κυρία Μπακογιάννη ενημέρωσε τον τύπο πριν φτάσει η ερώτησή της στον υπουργό

07 Απριλίου 2017Πολιτική & Οικονομία

Για  πολλοστή φορά, η κ. Ντόρα Μπακογιάννη σπεύδει να ενημερώσει τον Τύπο πριν ακόμη μια κοινοβουλευτική ερώτησή της φτάσει στο αρμόδιο γραφείο της Βουλής και προφανώς πριν κοινοποιηθεί στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Για πολλοστή φορά, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης καλείται να απαντήσει σε αιχμές και υπαινιγμούς της κ. Μπακογιάννη για τη συγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Συμβουλίου.

Αν και πάγια τακτική του Υπουργείου είναι να απαντά μέσω της κοινοβουλευτικής οδού και στη συνέχεια να ενημερώνει τον Τύπο με σχετικές ανακοινώσεις, ή συνεντεύξεις, αυτή τη φορά επιλέγει την τακτική της κ. Μπακογιάννη, με την ελπίδα ότι η απάντηση θα τύχει καλύτερης ανταπόκρισης.   

 

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνονται τα εξής:

 

Για την Επιστημονική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συμβουλίου: συγκροτήθηκε από επιστήμονες αναγνωρισμένους, στην Ελλάδα και διεθνώς, με εξειδίκευση στα επιστημονικά τους πεδία που άπτονται της οικονομικής ανάπτυξης. Το πλαίσιο, στο οποίο καλούνται να εργαστούν και να προσφέρουν, αφορά την επεξεργασία προτάσεων για τον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό, το σχεδιασμό εθνικών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων αλλά και τη συνεργασία με αντίστοιχα Συμβούλια των κρατών-μελών της Ε.Ε. Αφορά, δηλαδή, τη διερεύνηση των αναπτυξιακών και ανταγωνιστικών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας εντός του πλαισίου της ευρωζώνης.

 

Για το σχέδιο Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής: η κυβέρνηση, για πρώτη φορά, επεξεργάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής με ορίζοντα το 2021. Κεντρικός πυλώνας του σχεδίου είναι η βέλτιστη αξιοποίηση και αποδοτικότητα των διαθέσιμων δυνατοτήτων της χώρας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Το νέο στρατηγικό σχέδιο κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που επικράτησε διαχρονικά στο παρελθόν, με την κατασπατάληση ή αδρανοποίηση πολύτιμων δημόσιων, ιδιωτικών και κοινωνικών πόρων.

 

Για την αναπτυξιακή προοπτική: βασικός στόχος είναι η αλλαγή του οικονομικού κλίματος με την καθιέρωση ενός ασφαλούς και σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος. Με αναπτυξιακή ώθηση στο σύνολο της οικονομίας και με έμφαση σε τομείς όπου μπορούν να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, έχοντας στο επίκεντρο το ανθρώπινο κεφάλαιο. Στρατηγικές κατευθύνσεις μας είναι η εφαρμογή ενός νέου μοντέλου οικονομίας της γνώσης, η αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας, της εκροής καταρτισμένων εργαζόμενων και της δημογραφικής κρίσης, η μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων, η αειφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Για την αξιοποίηση των πόρων: η υλοποίηση των στρατηγικών στόχων με συγκεκριμένες δράσεις, συνδέεται οργανικά με τις πολιτικές που ήδη έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει η κυβέρνηση (νέος αναπτυξιακός νόμος, ΕΣΠΑ κλπ). Αποσκοπούμε στην καλύτερη και πιο ορθολογική αξιοποίηση των εθνικών πόρων αλλά και των πόρων που είναι διαθέσιμοι από επενδυτικά και διαρθρωτικά ταμεία.

 

Το σχέδιο για μια Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική, βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησής του. Με τη δημοσιοποίησή του θα καταστεί σαφές ότι αποτελεί ένα πειστικό σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας και θα απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που θέτει η κ. Μπακογιάννη. Μέχρι τότε όμως, είναι άνευ ουσίας ο σχολιασμός επί δημοσιογραφικών πληροφοριών ή ημιτελών σχεδίων.