Οικονομικά αποτελέσματα 2016 από τη Saxo Bank - Κεντρική Εικόνα

Οικονομικά αποτελέσματα 2016 από τη Saxo Bank

20 Μαρτίου 2017Πολιτική & Οικονομία

Ο Όμιλος Saxo Bank ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2016. Τα λειτουργικά έσοδα του Ομίλου για το έτος ανήλθαν στα 2,9 δισ. DKK, από 2,1 δισ. DKK το 2015. Οι καταθέσεις ενεχύρου πελατών αυξήθηκαν σε νέο ιστορικό υψηλό, καταγράφοντας άλμα μεγέθους σχεδόν 15 δισ. DKK στα 92,3 δισ. DKK στα τέλη του 2016 – γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των πελατών στη Saxo Bank. Το 2016 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 302 εκατ. DKK, σε αντιδιαστολή με την καθαρή ζημία 645 εκατ. DKK του 2015 (λόγω του αρνητικού αντίκτυπου που είχε η απόφαση της Ελβετίας στις 15 Ιανουαρίου 2015).

Η κεφαλαιακή θέση της Saxo Bank είναι ισχυρή, με δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας Tier 1 ίσο με 14,9%, δείκτη κεφαλαίου κατηγορίας Tier 1 ίσο με 17,1% και συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ίσο με 19,5%. Η ασφάλεια κεφαλαίου κοινών μετοχών Tier 1 ήταν 1 δισ. DKK, ποσό που αντιστοιχεί στο 6,4% της συνολικής έκθεσης στον κίνδυνο.

Ο Όμιλος Saxo Bank δεν προβλέπει την ύπαρξη κάποιου πιστωτικού γεγονότος το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα του 2017.

Τα βασικά νούμερα του 2016 με μία ματιά (έναντι του 2015)

  • Λειτουργικά έσοδα: 2,9 δισ. DKK (2,1 δισ. DKK)
  • EBITDA (Λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων): κέρδη 845 εκατ. DKK (ζημία 109,4 εκατ. DKK)
  • Προσαρμοσμένο EBITDA: 954,5 εκατ. DKK (864,7 εκατ. DKK)
  • Καθαρά κέρδη: 302,4 εκατ. DKK (ζημία 645 εκατ. DKK)
  • Καταθέσεις ενεχύρου πελατών: 92,3 δισ. DKK (77,6 δισ. DKK)
  • Συνολικά ίδια κεφάλαια: 4,2 δισ. DKK (3,9 δισ. DKK)

Στο επίκεντρο της στρατηγικής για το 2016 βρέθηκε η επιδίωξη για κερδοφόρα ανάπτυξη και για διεύρυνση της πελατειακής βάσης της Saxo μέσω συνεχών επενδύσεων και ανάπτυξης στη σειρά προϊόντων που προσφέρει η Τράπεζα.

Το 2016 σημαδεύτηκε από σημαντικά πολιτικά γεγονότα, ειδικότερα το βρετανικό δημοψήφισμα για την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 Ιουνίου 2016 και τις αμερικανικές εκλογές στις 8 Νοεμβρίου 2016. Με τις συναλλαγές πελατών στις 9 Νοεμβρίου 2016, μία ημέρα μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ, να φτάνουν τις 490.000, η Saxo Bank κατέγραψε νέο ρεκόρ επενδυτικής δραστηριότητας.

Το κόστος συνέχισε να αποτελεί ένα μείζον θέμα και το 2016 τα συνολικά κόστη μειώθηκαν, ωστόσο οι δαπάνες για την αύξηση της αξιοπιστίας και της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πελάτες αυξήθηκαν. Οι δαπάνες προσωπικού και τα διοικητικά έξοδα ανήλθαν στα 2,1 δισ. DKK, μια μείωση 9% σε σχέση με το 2015, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση των δαπανών για λόγους μάρκετινγκ, χορηγίες και νομικά έξοδα.

Ο Kim Fournais, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Saxo Bank, δήλωσε:

«Είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα του 2016, καθώς αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας για τον εκδημοκρατισμό των συναλλαγών και των επενδύσεων ώστε να διευκολύνουμε τους πελάτες μας να λάβουν μέρος στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές. Το 2017 αναμένουμε περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας. Οι επενδύσεις μας στην τεχνολογία και τα προϊόντα το 2016 συμπληρώνουν τις ήδη υπάρχουσες ανταγωνιστικές υπηρεσίες μας και μας επιτρέπουν να εξυπηρετήσουμε νέες ομάδες πελατών. Τέτοια παραδείγματα είναι η παρουσίαση της πρώτης πραγματικά ψηφιακής λύσης για τη διαπραγμάτευση ομολόγων στην αγορά και το πρόγραμμα SaxoSelect, η ψηφιακή και αυτοματοποιημένη υπηρεσία επενδύσεων για πελάτες που αναζητούν έναν ευέλικτο τρόπο συμμετοχής στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές.

Πολλές αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές εξέδωσαν προτάσεις για την καλύτερη καθοδήγηση και προστασία των πελατών που πραγματοποιούν συναλλαγές με μόχλευση. Από πολλές απόψεις προηγηθήκαμε αυτής της ρυθμιστικής καμπής και λάβαμε την ξεκάθαρη στρατηγική απόφαση να μη δραστηριοποιηθούμε στο πεδίο της υψηλής μόχλευσης. Ορισμένες από τις προτεινόμενες αλλαγές είναι πιθανό να οδηγήσουν σε περισσότερες ευκαιρίες διαφοροποίησης, με μεγαλύτερη έμφαση στις υπηρεσίες, τις πλατφόρμες και το εύρος των προσφερόμενων προϊόντων προς όφελος των πελατών. Καλωσορίζουμε αυτές τις προτάσεις και αναμένουμε ότι θα αποδειχθούν θετικές για τους πελάτες και τη Saxo Bank».