Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Έργο συντήρησης επαρχιακού οδικού δικτύου - Κεντρική Εικόνα

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Έργο συντήρησης επαρχιακού οδικού δικτύου

09 Μαρτίου 2017Πολιτική & Οικονομία

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ», προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με Φ.Π.Α. Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 1.708.363,68 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και απολογιστικές εργασίες).