Χρηματιστήριο Αθηνών: Μηνιαίο Στατιστικό δελτίο Φεβρουαρίου 2017 - Κεντρική Εικόνα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μηνιαίο Στατιστικό δελτίο Φεβρουαρίου 2017

06 Μαρτίου 2017Πολιτική & Οικονομία

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Φεβρουαρίου 2017. Τον Φεβρουάριο 2017 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €37,79 δισ., αυξημένη κατά 4,9% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 4,8%.

Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Φεβρουαρίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 61,8% έναντι 62,6% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 1,3%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.631,10 εκατ. ευρώ ή 4,3%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 59,2% έναντι 60,0% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 1,3%.

Συνολική αξία συναλλαγών €0,83 δις (μειωμένη κατά 1,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 35,3% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 1.488.292.727 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα

(1.421.458.285 τεμάχια) και μείωση 46,0% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2016 (2.758.186.394 τεμάχια).

Οι ξένοι επενδυτές τον Φεβρουάριο 2017 πραγματοποίησαν το 48,5% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

15,86 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 16,87 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

543 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 584 τον προηγούμενο μήνα).

Κέρδη της τάξης του 5,6% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.