Μαρινόπουλος: Ανεβαίνει το κόστος διάσωσης  - Κεντρική Εικόνα

Μαρινόπουλος: Ανεβαίνει το κόστος διάσωσης

17 Φεβρουαρίου 2017Εικόνα στην Αγορά

Ανεβαίνει ο λογαριασμός διάσωσης του Μαρινόπουλου, με το σύνολο των κεφαλαίων που θα απαιτηθούν να αγγίζει τα 650 εκατ. ευρώ. 

Το ποσό των απαιτούμενων κεφαλαίων αυξήθηκε μετά και την καθυστέρηση της έκδοσης δικαστικής απόφασης, που είχε ως αποτέλεσμα να λήξει η ενδιάμεση χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα να απαιτούνται νέα κεφάλαια για την κάλυψη των υποχρεώσεων. 

Ηδη το συνολικό ποσό της δανειοδότησης, όπως είχε συμφωνηθεί μεταξύ της Σκλαβενίτης και των τραπεζών, ανέρχεται στα 370 εκατ. ευρώ και άλλα επιπλέον 125 εκατ. ευρώ από ίδια κεφάλαια της αλυσίδας.

Το ύψος της πρώτης ενδιάμεσης χρηματοδότησης ανέρχοταν στα 75 εκατ. ευρώ (τα 55 εκατ. ευρώ από έκτακτη δανειοδότηση και τα 15 εκατ. ευρώ από κεφάλαια που κατέβαλλε η Σκλαβενίτης).

Η δεύτερη ενδιάμεση χρηματοδότηση, το ύψος της οποίας δεν έχει ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί, αναμένεται να φτάσει τα 60 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 10 εκατ ευρώ θα καλυφθούν από την οικογένεια Σκλαβενίτη. 
Ως εκ τούτου το συνολικό ποσό που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για τη διασωση της Μαρινόπουλος ανέρχεται στα 650 εκατ. ευρώ

Όσον αφορά στο μέτωπο των δικαστικών εξελίξεων το deal διάσωσης προχωρά παρά την άσκηση τριτανακοπών (μέχρι σήμερα έχουν κατατεθί τρεις), ενώ η δεύτερη ημερομηνία ορόσημο θεωρείται η 20η Φεβρουαρίου οπότε και ολοκληρώνεται η διαδικασία κατάθεσης τριτανακοπών. 

Η διαδικασία επειδή είναι χρονοβόρα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τον προσεχή Απρίλιο αν και πληροφορίες από την πλευρά της Μαρινόπουλος , τονίζουν ότι μπορεί να ζητήσουν από το δικαστήριο επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, δηλαδή ορισμό δικάσιμου για τις τριτανακοπές νωρίτερα από τις ημερομηνίες που έχουν ήδη προσδιορισθεί, επικαλούμενη λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

Αφού ξεπεραστούν και τα τελευταία αυτά εμπόδια τότε η υπόθεση περνά αποκλειστικά στα χέρια της Σκλα;βενίτης, η οποία ια κληθεί να προχωρήσει ομαλή ενσωμάτωση του δικτύου της Μαρινόπουλος στην δική της φιλοσοφία, να συμμαζέψει τα οικονομικά αλλά και να καταφέρει να πετύχει σημαντικές οικονομίες κλίμακος, δεδομένα που θα ολοκληρώσουν την επιτυχή μετάβαση στην «επόμενη μέρα». 

Πηγή: insider.gr