Περιφερειακή ενότητα Εύβοιας: Προκήρυξη για αντιμετώπιση κατολισθίσεων - Κεντρική Εικόνα

Περιφερειακή ενότητα Εύβοιας: Προκήρυξη για αντιμετώπιση κατολισθίσεων

13 Φεβρουαρίου 2017Πολιτική & Οικονομία

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων της οδού Ροβιές – Ήλια- Λ. Αιδηψού», με προϋπολογισμό 8.000.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οδοποιίας, με προϋπολογισμό 6.450.998,09 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και απολογιστικά) και CPV: 45233141-9