ΕΚΠΑ: Στα σημαντικότερα ερευνητικά ιδρύματα  - Κεντρική Εικόνα

ΕΚΠΑ: Στα σημαντικότερα ερευνητικά ιδρύματα

10 Οκτωβρίου 2016StartUps & Eκπαίδευση

Την 216η θέση καταλαμβάνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανάμεσα στα 938 καλύτερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, από τις 4.000 Ανώτατων Ιδρυμάτων των οποίων τα στοιχεία εξετάσθηκαν αρχικά, σύμφωνα με τον διεθνώς αναγνωρισμένο κατάλογο που δημοσιεύει το National Taiwan University (Performance ranking of Scientific Papers).

Μάλιστα, αν συνυπολογισθεί πλήρως ως κριτήριο ο αριθμός των Τμημάτων του, το ΕΚΠΑ τοποθετείται στην 199η θέση.

Η αξιολόγηση του National Taiwan University βασίζεται κυρίως στο ερευνητικό έργο που παράγεται και δημοσιεύεται σε κάθε Ίδρυμα, στην απήχηση που επιτυγχάνουν οι δημοσιευμένες εργασίες, καθώς και στην τελική ιδιαίτερη διάκρισή τους.

Η συγκεκριμένη κατάταξη δεν επηρεάζεται ευθέως από τους πόρους που διατίθενται σε ερευνητικούς σκοπούς, από τις υποδομές εκπαίδευσης και τα μεμονωμένα επιτεύγματα μελών ΔΕΠ, αλλά από τη διαχρονική και υψηλού επιπέδου και συνέπειας επιστημονική έρευνα που λαμβάνει χώρα στα Πανεπιστήμια.

Οι βασικοί άξονες αξιολόγησης συνοψίζονται σε τρεις βασικές μεταβλητές: στην Ερευνητική Αριστεία, στην Ερευνητική Παραγωγικότητα και στην Ερευνητική Επίδραση.