Εγνατία Οδός: Ξεκινούν διαδικασίες για την παραχώρηση σε ιδιώτες - Κεντρική Εικόνα

Εγνατία Οδός: Ξεκινούν διαδικασίες για την παραχώρηση σε ιδιώτες

05 Οκτωβρίου 2016Πολιτική & Οικονομία

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, αποφάσισε την εκκίνηση διαδικασιών για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού σε ιδιώτες. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίσθηκε η δημοσίευση πρόσκλησης προκαταρκτικής διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα προκαταρκτικής μη δεσμευτικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και υποβολής παρατηρήσεων ή/και απόψεων σχετικά με την αξιοποίηση του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου μέχρι την 20/12/2016.

Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης πριν από το τέλος του 2016, το ΤΑΙΠΕΔ θα προχωρήσει άμεσα, στις αρχές του 2017, στη δημοσίευση των τευχών δημοπράτησης. Το ΤΑΙΠΕΔ σκοπεύει να  μεγιστοποίησει το επενδυτικό ενδιαφέρον και να βελτιστοποίησει και επιταχύνει τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης υπό όρους δημοσίου συμφέροντος.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που εγκρίθηκε, οι δεσμευτικές προσφορές των επενδυτών θα κατατεθούν μέχρι τον Νοέμβριο του 2017, ενώ η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του ίδιου έτους. Χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε η Τράπεζα ALPHA BANK, Νομικός Σύμβουλος η δικηγορική εταιρεία "Ζέμπερης, Μαρκεζίνης, Λάμπρου και Συνεργάτες" και Τεχνικοί Σύμβουλοι η AVARIS Transport Engineers και η NOVUS Consulting Engineers S.A.