Υπουργείο Οικονομίας: Τι διαπραγματεύεται με τους θεσμούς για το ΕΤΕΑΝ - Κεντρική Εικόνα

Υπουργείο Οικονομίας: Τι διαπραγματεύεται με τους θεσμούς για το ΕΤΕΑΝ

14 Σεπτεμβρίου 2016Πολιτική & Οικονομία

Tη ριζική αναβάθμιση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) προκειμένου να αποτελέσει ισχυρό αναπτυξιακό θεσμό αναφέρει πως επιδιώκει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα και με τη μελέτη που έχει εκπονηθεί, προβλέπονται τα ακόλουθα:

- Ο σχεδιασμός εξειδικευμένων προγραμμάτων χρηματοδότησης

- Ο πολλαπλασιασμός των πόρων που διαχειρίζεται

- Η στοχευμένη παρέμβαση στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων και των νεοφυών επιχειρήσεων

- Η ενσωμάτωση του ΤΑΝΕΟ, το οποίο αποτελεί Ταμείο Συμμετοχών

- Η διαμόρφωση μηχανισμού αξιολόγησης επενδύσεων που συγχρηματοδοτούνται με τις Τράπεζες.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, τα παραπάνω αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς και το νομοθετικό πλαίσιο θα κατατεθεί προς ψήφιση μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.