Συντήρηση έργου Elenxis - Κεντρική Εικόνα

Συντήρηση έργου Elenxis

14 Ιουνίου 2016Πολιτική & Οικονομία

Το Υπουργείο Οικονομικών προκηρύσσει διαγωνισμός με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Συντήρηση έργου «Elenxis: Περιφερειακή Πληροφοριακή Υποδομή Ελεγκτικών Yπηρεσιών – ΟΠΣΕΥ, για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.535.513,75€ πλέον Φ.Π.Α.

Προσφορές έως 26/7/2016.