Όμιλος Τυράς: Ενίσχυση τζίρου και κερδοφορίας - Κεντρική Εικόνα

Όμιλος Τυράς: Ενίσχυση τζίρου και κερδοφορίας

11 Ιουνίου 2015Εικόνα στην Αγορά

Σχετικά άρθρα

 

Ικανοποιητικά χαρακτηρίζει η διοίκηση του ομίλου ΤΥΡΑΣ τα οικονομικά αποτελέσματα του 2014, η οποία, όπως σημειώνει, χάρη στην προσήλωσή της στους στρατηγικούς της στόχους, πέτυχε βελτίωση του κύκλου εργασιών σε σχέση με τη χρήση 2013.

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε σε 294.292 χιλ. ευρώ έναντι 269.420 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του ομίλου, ανήλθαν σε 30.324 χιλ. ευρώ έναντι 22.189 χιλ. ευρώ το 2013, εμφανίζοντας αύξηση κατά ποσοστό 36,66%. Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου αυξήθηκαν κατά 56,75% και ανήλθαν σε 20.411 χιλ. ευρώ έναντι 13.022 χιλ. ευρώ το 2013.

Τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου ανήλθαν σε 16.916 χιλ. ευρώ έναντι 8.186 χιλ. ευρώ το 2013. Τα EBITDA του ομίλου εμφάνισαν αύξηση κατά 21,91% και ανήλθαν σε 45.057 χιλ. ευρώ έναντι 36.959 χιλ. ευρώ το 2013.

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της Όλυμπος, οι πωλήσεις σημείωσαν αύξηση, φτάνοντας τα 163.197 χιλ. ευρώ έναντι 148.656 χιλ. ευρώ το 2013. Τα EBITDA της εταιρείας υποχώρησαν κατά 7,97% και διαμορφώθηκαν σε 15.750 χιλ. ευρώ από 17.113 χιλ. ευρώ το 2013, το EBIT μειώθηκε κατά 8,84% και διαμορφώθηκε στα 12.167 χιλ. ευρώ από 13.347 χιλ. ευρώ το 2013, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν σε 6.230 χιλ. ευρώ έναντι 7.199 χιλ. ευρώ το 2013.

Σε ό,τι αφορά τους στόχους της διοίκησης του ομίλου για το 2015, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν: εξαγωγικό προσανατολισμό, μεγιστοποίηση της επένδυσης στη Ρουμανία με σταδιακή επέκταση στην ρουμανική αγορά και την ευρύτερη βαλκανική αγορά, διατήρηση της παρουσίας στις ΗΠΑ κυρίως σε επίπεδο διανομής προϊόντων και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σε Ιταλία και Γερμανία.

Ειδικά για τη γαλακτοβιομηχανία Όλυμπος, το 2015 στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην επέκταση του δικτύου διανομής της, αποκτώντας παρουσία σε νέες περιοχές, καθώς και στη διεύρυνση της προϊοντικής της γκάμας.