Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Nεα διεθνής διάκριση  - Κεντρική Εικόνα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Nεα διεθνής διάκριση

23 Ιουλίου 2018StartUps & Eκπαίδευση

Αποτελεί σημαντική διεθνή διάκριση το γεγονός ότι η διεθνής λίστα κατάταξης Πανεπιστημίων Shanghai (Academic Ranking of World Universities), μία από τις διεθνώς αναγνωρισμένες και πλέον αποδεκτές λίστες στον κόσμο, κατατάσσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μεταξύ των κορυφαίων στα ευρύτερα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει. Φέτος, ο συγκεκριμένος διεθνής φορέας κατέταξε περισσότερα από 4000 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ανά επιστημονικό πεδίο.

Πιο συγκεκριμένα, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατατάσσεται στην «ελίτ» των Πανεπιστημίων καθώς βρίσκεται μεταξύ των θέσεων 151-200 παγκοσμίως τόσο στο  επιστημονικό πεδίο των Οικονομικών όσο και σε αυτό των Χρηματοοικονομικών, καθώς επίσης και μεταξύ των θέσεων 301-400 στο πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων

Για τις παραπάνω κατατάξεις λαμβάνονται στοιχεία από την βάση της Web of Science, όπως ο αριθμός των δημοσιεύσεων,  των ετεροαναφορών (citations), των δημοσιεύσεων που προέκυψαν από διεθνείς συνεργασίες, των δημοσιεύσεων σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά, καθώς και ο αριθμός του προσωπικού του Πανεπιστημίου στο οποίο απονεμήθηκε σημαντικό επιστημονικό βραβείο/διάκριση.

 Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα:  http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/index.html