ELPEDISON AE: Αύξηση πωλήσεων 28,6% το 2017 - Κεντρική Εικόνα

ELPEDISON AE: Αύξηση πωλήσεων 28,6% το 2017

13 Ιουνίου 2018Εικόνα στην Αγορά

Με θετικό πρόσημο έκλεισε η χρονιά για την εταιρία Elpedison, που κατέγραψε για το 2017, αύξηση πωλήσεων κατά 28,6%. Η εταιρεία στοχεύει στην κερδοφόρα ανάπτυξη και το 2018  με φιλόδοξους στόχους πωλήσεων, εστιάζοντας ακόμα περισσότερο στην αγορά χαμηλής τάσης.  

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους 2017 ανήλθε σε € 414,3 εκατ. έναντι € 322,23 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 2,7 TWh το 2017 αύξηση 8,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι ποσότητες στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για το 2017 ήταν σε 1,6 TWh αυξημένες κατά 64,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η πελατειακή βάση ανήλθε στους 80 χιλιάδες μετρητές.

Tα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 19,03 εκατ. για το έτος 2017, έναντι € 4,2 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Η Εταιρεία δεν αναγνώρισε φορολογική απαίτηση στις ζημίες προηγούμενων χρήσεων καθώς δεν αναμένεται να συμψηφιστούν με μελλοντικά φορολογικά κέρδη ώστε να αντιστραφεί αυτή η προσωρινή διαφορά. Όταν η Εταιρεία παρουσιάσει φορολογικά κέρδη η προσωρινή αυτή διαφορά θα αντιστραφεί.

Οι ζημιές μετά από φόρους κατά το έτος 2017 ανήλθαν σε € 12,06 εκατ., σε σύγκριση με ζημιές μετά από φόρους ποσού € 18,12 εκατ. το 2016.

Προοπτικές -Μελλοντικές κινήσεις

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το 2018 αναμένεται να κυμανθεί σε επίπεδα παρόμοια με αυτά του 2017. Αναφορικά με τα έξοδα, η Διοίκηση της Εταιρείας εξακολουθεί να καταβάλει προσπάθειες βελτίωσης της απόδοσης των μονάδων και περιορισμού του κόστους.

Σε ότι αφορά στον τομέα της Προμήθειας Ενέργειας, η Εταιρεία στοχεύει στην κερδοφόρα ανάπτυξη με φιλόδοξους στόχους πωλήσεων, εστιάζοντας ακόμα περισσότερο στην αγορά χαμηλής τάσης με σκοπό την ανάπτυξη της διείσδυσης της σε ένα τμήμα που μπορεί να προσφέρει βιώσιμη ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμη βάση έχοντας διαμορφώσει ένα μακράς διάρκειας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δύσκολα μπορεί να αντιγράφει. Η ανάπτυξη θα υποστηριχθεί με την επένδυση στον οργανισμό, τα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, την ανάπτυξη των καναλιών διανομής καθώς και την αύξηση των διαφημιστικών δαπανών. Η διαφοροποίηση των υπηρεσιών του φυσικού αερίου και οι υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης θα εμπλουτίσουν περαιτέρω την αξία της Εταιρείας στο μέλλον.

Ορισμένοι βασικοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ανάπτυξη της λειτουργίας της Εταιρείας στο μέλλον περιγράφονται παρακάτω και, στο μέτρο του δυνατού, κάνουμε μια αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων στις επιδόσεις της Εταιρείας.

Στα πλαίσια αυτού του οικονομικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν έχει δραστηριότητα στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

Δραστηριότητες

Η Elpedison Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. με διακριτικό τίτλο Elpedison Α.Ε καλούμενη εφεξής η «Εταιρεία», ιδρύθηκε στις 27 Μαΐου 2003 από την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. H Elpedison BV κατέχει το 75,78% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και οι μέτοχοι της μειοψηφίας το 24,22%.

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνουν την παραγωγή, την προμήθεια και την διανομή ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης – Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η άδεια λειτουργίας διαβιβάσθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2005 για την μονάδα της Θεσσαλονίκης και στις 7 Δεκεμβρίου 2010 για την μονάδα της Θίσβης.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 η Εταιρεία απασχολούσε 124 άτομα και 5 άτομα αποσπασμένου προσωπικού (31 Δεκεμβρίου 2016 – 110 άτομα και 4 άτομα αποσπασμένου προσωπικού) .

TAGS