Οι Ευρωπαίοι απαντούν: Πόσο δίκαιη είναι η ζωή στην Ε.Ε.;  - Κεντρική Εικόνα

Οι Ευρωπαίοι απαντούν: Πόσο δίκαιη είναι η ζωή στην Ε.Ε.;

24 Απριλίου 2018Εικόνα στην Αγορά

Γράφει η Μαρία Γκουρτσιλίδου

 

 

 

 

Τις απόψεις των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με το αν και σε τι βαθμό είναι δίκαιη η ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση διερευνά η νέα δημοσκόπηση του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της δημοσκόπησης, οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι σε γενικές γραμμές υπάρχει αμεροληψία, ωστόσο εκφράζουν την ανησυχία τους για το σύστημα δικαιοσύνης, τις πολιτικές αποφάσεις και τις εισοδηματικές ανισότητες.

Πιο, συγκεκριμένα, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (58%) απάντησαν ότι έχουν ίσες ευκαιρίες για τα μελλοντικά τους βήματα. Ωστόσο, αυτό το ποσοστό «κρύβει» μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών. Αρκεί να αναφέρουμε ότι στη Δανία το 81% των πολιτών δήλωσε ότι απολαμβάνει αξιοκρατικές διαδικασίες στη χώρα του, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα άγγιξε μόλις το 18%.

Το 39% εμφανίστηκε αισιόδοξο, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του για την επικράτηση της Δικαιοσύνης στην καθημερινότητα. Με χαρακτηριστικά έντονης απαισιοδοξίας εμφανίστηκε το 48%, το οποίο απάντησε ότι οι πολιτικές αποφάσεις δεν εφαρμόζονται με συνέπεια σε όλους τους πολίτες. Γενικότερα, αυτοί που πιστεύουν περισσότερο στην έννοια της Δικαιοσύνης και στην εφαρμογή της είναι όσοι έχουν υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης, καλύτερο εισόδημα και είναι νέοι σε ηλικία.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (84%) θεωρεί ότι οι εισοδηματικές ανισότητες είναι πολύ μεγάλες. Την άποψη αυτή υποστήριξε το 96% στην Πορτογαλία, το 92% στην Γερμανία και το 59% στην Ολλανδία. Σε όλες τις χώρες, με εξαίρεση την Δανία, το 60% απάντησε ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο.

Ουσιαστικούς παράγοντες στη ζωή θεωρούν την καλή υγεία και την ποιοτική εκπαίδευση το 98% και το 93% των ερωτηθέντων αντίστοιχα. Η σκληρή δουλειά και οι σωστές διασυνδέσεις επίσης επισημάνθηκαν ως ουσιαστικά από το 90%.

Το 46% δήλωσε ότι σήμερα οι ευκαιρίες που προσφέρονται σε κάποιον είναι δικαιότερες σε σύγκριση με 30 χρόνια πριν. Αυτό απάντησε το 70% στην Μάλτα, την Φινλανδία και την Ιρλανδία και το 25% στην Κροατία, την Γαλλία και την Ελλάδα.

Το 47% του συνόλου των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση είναι μία θετική εξέλιξη, ενώ το 21% διαφωνεί. Τέλος, το 39% έδειξε να μην ενοχλείται από τις μεταναστευτικές ροές στη χώρα του, ενώ το 33% εξέφρασε αντίθετη άποψη.