Τηλέτυπος: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του δ.σ. Γεώργιος Μήτραινας - Κεντρική Εικόνα

Τηλέτυπος: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του δ.σ. Γεώργιος Μήτραινας

19 Απριλίου 2018Εικόνα στην Αγορά

Την παραίτησή του υπέβαλε την Τρίτη ο πρόεδρος και εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της «Τηλέτυπος Α.Ε.» Γεώργιος Μήτραινας, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Παράλληλα, με ξεχωριστή ανακοίνωση της, η «Τηλέτυπος» γνωστοποιεί ότι αναβλήθηκε η γενική συνέλευση της 17ης Απριλίου για τις 7 Μαΐου 2018. Όπως σημειώνει η εταιρεία, στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων την 17η Απριλίου 2017, προσήλθαν πέντε μέτοχοι, εκπροσωπούντες 37.390 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,037096% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Μη σχηματισθείσης απαρτίας, το σώμα όρισε χρόνο και τόπο επαναληπτικής συνεδριάσεως τη Δευτέρα 7η Μαΐου 2018 και ώρα 12:30, στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα (Βασ. Σοφίας 46).