Ιρακινοί στην Αθήνα (για business) - Κεντρική Εικόνα

Ιρακινοί στην Αθήνα (για business)

19 Απριλίου 2018Εικόνα στην Αγορά

Στις 24 και 25 Απριλίου θα βρίσκονται στην Αθήνα μία ομάδα Ιρακινών επιχειρηματιών με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών με αντίστοιχες ελληνικές επιχειρήσεις.

Την αποστολή οργανώνει το IBU (International Business Union του Ιράκ) σε συνεργασία με την Global Greece. Η αποστολή προβλέπει εξατομικευμένες και προκαθορισμένες συναντήσεις μεταξύ Ιρακινών και Ελλήνων επιχειρηματιών. 

OI Ιρακινές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην αποστολή ενδιαφέρονται κατά κύριο λόγο για τους παρακάτω κλάδους:

  • Τρόφιμα
  • Πετρελαιοειδή
  • Χρώματα και ασφαλτικά
  • Εξοπλισμοί Ξενοδοχείων
  • Ιατρικά εφόδια