ΔΕΗ: Εξαγορά 4,8 εκατ. ευρώ στα Σκόπια - Κεντρική Εικόνα

ΔΕΗ: Εξαγορά 4,8 εκατ. ευρώ στα Σκόπια

16 Απριλίου 2018Εικόνα στην Αγορά

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων οικονομικών και νομικών ενεργειών, ενέκρινε στη συνεδρίασή του στις 13/4/2018, την εξαγορά της εταιρείας εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας EDS που εδρεύει στην FYROM. Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται σε € 4.800.000.

Η συγκεκριμένη εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική διεθνοποίησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ και ειδικότερα στην περιοχή των Βαλκανίων όπου επιδιώκει να καταστεί ηγετική δύναμη ενόψει και της επερχόμενης ενοποίησης των αγορών ενέργειας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση