ΕΛΣΤΑΤ: Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 14,6% τον Φεβρουάριο - Κεντρική Εικόνα

ΕΛΣΤΑΤ: Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 14,6% τον Φεβρουάριο

05 Απριλίου 2018Πολιτική & Οικονομία

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποκαλύπτουν την ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών και τον Φεβρουάριο. Πιο συγκεκριμένα, η αξία τους ανήλθε σε 2.416,4 εκατ. ευρώ (2.992,9 εκατ. δολάρια) έναντι 2.108,9 εκατ. ευρώ (2.251,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 14,6%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή είναι επίσης θετική κατά 207,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14%, και αυτή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 200,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,5%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων τον μήνα Φεβρουάριο 2018 ανήλθε στο ποσό των 4.135,8 εκατ. ευρώ (5.091,5 εκατ. δολάρια) έναντι 4.170,2 εκατ. ευρώ (4.425,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 0,8%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 21,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,7%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Φεβρουάριο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 165,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Φεβρουάριο 2018 ανήλθε σε 1.719,4 εκατ. ευρώ (2.098,6 εκατ. δολάρια) έναντι 2.061,3 εκατ. ευρώ (2.174,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 16,6%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 186,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατέγραψε μείωση κατά 34,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,7%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018 διαμορφώθηκε στο ποσό των 8.658,9 εκατ. ευρώ (10.592,7 εκατ. δολάρια) έναντι 8.639,8 εκατ. ευρώ (9.155,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 0,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή εμφάνισε μείωση κατά 353,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,3%. και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία δείχνει αύξηση κατά 638,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,9%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018 διαμορφώθηκε στο ποσό των 4.950,7 εκατ. ευρώ (6.094,0 εκατ. δολάρια) έναντι 4.250,4 εκατ. ευρώ (4.531,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 16,5%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 483,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 16,6% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 502,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,5%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018 ανήλθε σε 3.708,2 εκατ. ευρώ (4.498,7 εκατ. δολάρια) έναντι 4.389,4 εκατ. ευρώ (4.624,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 15,5%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 837,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 22,6% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 135,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,5%.