Αύξηση στη διάθεση μετοχών μέσω placement; - Κεντρική Εικόνα

Αύξηση στη διάθεση μετοχών μέσω placement;

29 Μαρτίου 2018Εικόνα στην Αγορά

Θα πυκνώσει τις επόμενες εβδομάδες η διάθεση μετοχών μέσω placement (ιδιωτικής τοποθέτησης) από ιδιοκτήτες μικρομεσαίων εισηγμένων εταιριών. Είναι η πρώτη χρονιά μετά το 2013 που παρατηρείται αυτή η εξέλιξη. Ο βασικός λόγος είναι να αυξήσουν την εμπορευσιμότητα και τη διασπορά των μετοχών και ειδικά για εταιρίες με κεφαλαιοποίηση από 100 εκατ. ευρώ έως 500 εκατ. ευρώ. Τα διεθνή χαρτοφυλάκια έχουν προχωρήσει στην αξιολόγηση των εισηγμένων που έδειξαν με τα αποτελέσματα του 2017 να αφήνουν πίσω την πολυετή ύφεση και να σχεδιάζουν την επόμενη μέρα.