Πριμ 2.200 ευρώ ετησίως για την ενίσχυση πιστοποίησης βιολογικών  - Κεντρική Εικόνα

Πριμ 2.200 ευρώ ετησίως για την ενίσχυση πιστοποίησης βιολογικών

28 Μαρτίου 2018Πολιτική & Οικονομία

Να πιστοποιηθούν όλοι οι βιοκαλλιεργητές ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε αντίστοιχο πρόγραμμα ενίσχυσης, δίνει την ευκαιρία το Μέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, επιδοτώντας τα έξοδα πιστοποίησης των ενδιαφερόμενων έως το ποσό των 2.200 ευρώ ετησίως. Η πιστοποίηση γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει ο Καν ΕΕ (Καν. (ΕΚ) 834/2007). 

Σημειώνεται εδώ ότι, κατά πως φαίνεται, τα συστήματα AGRO δεν θα επιδοτούνται όπως γινόταν στις περασμένες προγραμματικές περιόδους.

Διαβάστε περισσότερα στο agronews.gr