Συμφωνία Grivalia με Eurobank για πιστωτική γραμμή 75 εκατ. ευρώ - Κεντρική Εικόνα

Συμφωνία Grivalia με Eurobank για πιστωτική γραμμή 75 εκατ. ευρώ

22 Μαρτίου 2018Εικόνα στην Αγορά

Η Grivalia Properties ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με τον Όμιλο Eurobank Ergasias μία πιστωτική γραμμή ύψους 75 εκ. ευρώ.

Η πιστωτική γραμμή θα έχει τη μορφή ενός κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείουποσού 75 εκ. ευρώ το οποίο θα εκταμιεύεται σταδιακά.

Το δάνειο θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από την Τράπεζα Εurobank Ergasias Α.Ε. και από την τράπεζα Eurobank Private Bank Luxembourg και θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση επιλεγμένων παρελθουσών επενδύσεων καθώς και τη χρηματοδότηση μελλοντικών επενδύσεων.