Η κρίση κόβει το ποτό - Κεντρική Εικόνα

Η κρίση κόβει το ποτό

03 Δεκεμβρίου 2013Εικόνα στην Αγορά

Η βαθιά και η επίμονη οικονομική ύφεση στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία έπληξε και τον εμπορικό -εισαγωγικό εγχώριο κλάδο ποτών. Μείωση πωλήσεων και κερδών προ φόρων για το 2012 καταγράφεται στον ενοποιημένο ισολογισμό των 62 μεγαλύτερων επιχειρήσεων, σύμφωνα με την DIRECTION BUSINESS REPORTS, η οποία συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων (με κύκλο εργασιών το 2012 πάνω από 3 εκατ. ευρώ), που είχαν δημοσιεύσει ισολογισμό μέχρι και 31/10/2013.

Παρέμεινε κερδοφόρος ο κλάδος εισαγωγής και εμπορίας ποτών αλλά με μειωμένες πωλήσεις για το 2012.

Από  τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία των 62 μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου (με κύκλο εργασιών το 2012 πάνω από 3 εκατ. ευρώ) που συνέλεξε και επεξεργάστηκε η DIRECTION BUSINESS REPORTS για το 2012 και συγκρίνοντάς τα με τα αντίστοιχα του 2011 προκύπτουν συνοπτικά τα παρακάτω:

● Μείωση 11,56% στο συνολικό κύκλο εργασιών.

● Πτώση 31,80% στα συνολικά κέρδη προ φόρων.        

● Κάμψη 8,26% στα συνολικά μικτά κέρδη.

● Αύξηση 7% στα συνολικά ίδια κεφάλαια.

● Μειωμένες κατά 15,31% οι συνολικές υποχρεώσεις.

● Πτώση 10,74% στο γενικό σύνολο ενεργητικού.

● Περιθώριο καθαρού κέρδους 1,60% για το 2012.

● Περιθώριο μικτού κέρδους 25,35% για το 2012

● Σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια 3,07 για το 2012.

● Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE) 7,91% για το 2012.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ομαδοποιημένο ισολογισμό των 62 επιχειρήσεων, σημειώθηκε μείωση 11,56% στο συνολικό κύκλο εργασιών (σε αξία 92,90 εκατ. ευρώ) και ανήλθε το 2012 στα 710,48 εκατ. ευρώ έναντι 803,39 εκατ. ευρώ το 2011. Οι βασικότερες αιτίες για την πτώση των πωλήσεων του κλάδου είναι μεταξύ άλλων η σημαντική μείωση της καταναλωτικής δύναμης λόγω της ανεργίας και της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος, οι διαδοχικές αυξήσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚΟΠ) και του ΦΠΑ που αυξάνουν τις τιμές στα προϊόντα του κλάδου, αλλά και η «άνθηση» του λαθρεμπορίου. Από τις 62 υπό εξέταση εταιρείες οι 43 (69,35% ως ποσοστό επί του δείγματος) κατέγραψαν μείωση στις πωλήσεις τους για το 2012 σε σχέση με το 2011, ενδεικτικό του ότι ο κλάδος έχει χάσει την αναπτυξιακή του δυναμική. Πτωτικά κατά 8,26% κινήθηκε και το συνολικό μικτό κέρδος, που ανήλθε στα 180,08 εκατ. ευρώ το 2012 έναντι 196,30 εκατ. ευρώ το 2011. Τα συνολικά κέρδη προ φόρων παρουσίασαν μείωση 31,80% το 2012 σε σχέση με το 2011 (11,39 εκατ. ευρώ το 2012 έναντι 16,70 εκατ. ευρώ το 2011). Παρά τη μεγάλη πτώση που παρατηρείται, το ενθαρρυντικό για την πορεία του κλάδου είναι πως 46 εταιρείες από τις 62 (74,19% ως ποσοστό) κατάφεραν να διατηρήσουν την κερδοφορία (κέρδη προ φόρων) τους για το 2012. Αυξημένο κατά 7% είναι το σύνολο ιδίων κεφαλαίων που ανήλθε το 2012 στα 143,93 εκατ. ευρώ έναντι 134,51 εκατ. ευρώ το 2011. Οι συνολικές υποχρεώσεις των εταιρειών μειώθηκαν το 2012 κατά 15,31% (441,84 εκατ. ευρώ το 2012 έναντι 521,72 εκατ. ευρώ το 2011). Τα συνολικά πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων ανήλθαν στα 585,77 εκατ. ευρώ  για το 2012 (-10,74% σε σχέση με το 2011). Οι εταιρείες εργάστηκαν με καθαρό περιθώριο κέρδους για το 2012 της τάξεως του 1,60% και με μικτό περιθώριο κέρδους 25,35%. Η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια το 2012 διαμορφώθηκε στο 3,07 και η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE) στο 7,91%.

Τα οικονομικά αποτελέσματα των 10 μεγαλύτερων επιχειρήσεων το 2012.

Την πρώτη θέση με βάση τις πωλήσεις του 2012 κατέλαβε η ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ (Baileys, Black & White, Cardhu, Dimple, Gordon`s, Haig, J&B, Johnnie Walker, Smirnoff, Ursus κ.α.) με 117 εκατ. ευρώ (-20,27% σε σχέση με το 2011), μικτό κέρδος στα 52,07 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 508 χιλ. ευρώ. Το  μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας για το 2012 ανέρχεται στα 8,11 εκατ. ευρώ και το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της στα 14,95 εκατ. ευρώ. Η επιχείρηση κατάφερε να μειώσει κατά 13,17% το 2012 τις συνολικές υποχρεώσεις της, που ανήλθαν στα 100,08 εκατ. ευρώ από 115,26 εκατ. ευρώ το 2011. Τα πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της ανήλθαν στα 115,03 εκατ. ευρώ το 2012. Η εταιρεία εργάστηκε το 2012 με καθαρό περιθώριο κέρδους 0,43% έναντι 1,64% το 2011.

Στη δεύτερη θέση η ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Β. Σ. ΑΒΕΕΠ (Cutty Sark, Famous Grouse, Paulaner, Rosso Antico, , Stolichnaya, Τσίπουρο Τσιλιλή, Το Δεκαράκι κ.α.) που πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 66,28 εκατ. ευρώ (μειωμένες κατά 6,13% σε σχέση με το 2011), μικτό κέρδος στα 17,13 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 554 χιλ. ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας για το 2012 ανέρχεται στα 9,35 εκατ. ευρώ και το σύνολο ιδίων κεφαλαίων στα 11,27 εκατ. ευρώ (+2,04% σε σχέση με το 2011). Η εταιρεία το 2012 είχε συνολικές υποχρεώσεις 36,57 εκατ. ευρώ (-9,74% σε σχέση με το 2011). Το γενικό σύνολο ενεργητικού το 2012 ανήλθε στα 47,84 (-7,22% σε σχέση με το 2011). Το καθαρό περιθώριο κέρδους για το 2012 διαμορφώθηκε στο 0,84% και η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια στο 3,25.

Στην τρίτη θέση η ΧΑΛΑΡΗ ΑΦΟΙ AE (Patron Tequila, Perfect Vodka,  Lillet, Mandarine Napoleon, Marcati, Laphroaig Malt Whiskey, κ.α.) πραγματοποίησε για το 2012 κύκλο εργασιών που ανήλθε στα 59,48 εκατ. (-22,52% σε σχέση με το 2011), μικτή κερδοφορία που ανήλθε στα 8,53 εκατ. ευρώ και κατέγραψε κέρδη προ φόρων 321 χιλ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 3,04 εκατ. ευρώ για το 2011. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας για το 2012 ανέρχεται στα 10,96 εκατ. ευρώ και το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της στα 13,03 εκατ. ευρώ (οριακά αυξημένο κατά 1,27% σε σχέση με το 2011). Οι συνολικές υποχρεώσεις της ανήλθαν στα 53,36 εκατ. ευρώ (-24,25% σε σχέση με το 2011). Το γενικό σύνολο ενεργητικού της εταιρείας για το 2012 ανέρχεται στα 66,40 εκατ. ευρώ (-20,31% σε σχέση με το 2011). Το καθαρό περιθώριο κέρδους για το 2012 διαμορφώθηκε στο 0,54% και η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια στο 4,09.

Στην 4η θέση η ΚΟΝΔΩΡ ΑΕΕΕ (Wild Turkey, Zubrowka, Luxardo Sambuca, Pilsner Urquell, Peroni, Miller κ.α.) με πωλήσεις 44,41 εκατ. ευρώ (+9,87% σε σχέση με το 2011), μικτό κέρδος στα 5,44 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 74 χιλ. ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας για το 2012 ανέρχεται στα 3,32 εκατ. ευρώ και το σύνολο ιδίων κεφαλαίων στα 5,29 εκατ. ευρώ (+14,84% σε σχέση με το 2011). Οι συνολικές υποχρεώσεις έφτασαν στα 22,77 εκατ. ευρώ (-15,69% σε σχέση με το 2011). Τα πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της ανήλθαν στα 28,06 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία για το 2012  εργάστηκε με  καθαρό περιθώριο κέρδους 0,17%  και η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια για το 2012 διαμορφώθηκε στο 4,30.

Στην 5η θέση η ΑΜΒΥΞ ΑΕ (Serkova Vodka, Bud, Campari, Glenfiddich,Grant`s, Hennessy,Jim Beam κ.α.) με κύκλο εργασιών που ανήλθε στα 34,80 εκατ. ευρώ (-13,35% σε σχέση με το 2011), μικτή κερδοφορία στα 14,81 εκατ. ευρώ και κατέγραψε κέρδη προ φόρων 211 χιλ. ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας για το 2012 ανέρχεται στα 2,75 εκατ. ευρώ  και το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της στα 24,29 εκατ. ευρώ (+1,73% σε σχέση με το 2011). Οι συνολικές υποχρεώσεις της έφτασαν στα 34,63 εκατ. ευρώ (- 18,74% σε σχέση με το 2011). Τα πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της ανήλθαν στα 58,93 εκατ. ευρώ το 2012 (-11,38% σε σχέση με το 2011). Η εταιρεία εργάστηκε το 2012 με καθαρό περιθώριο κέρδους 0,61%.

Στην 6η θέση η BACARDI ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (Bacardi, Dewar`s, Drambuie, Martini κ.α.) με πωλήσεις 26,48 εκατ. ευρώ (-5,90% σε σχέση με το 2011), μικτό κέρδος στα 8,72 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 610 χιλ. ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας για το 2012 ανέρχεται στα 2,93 εκατ. ευρώ και το σύνολο ιδίων κεφαλαίων στα 2,33 εκατ. ευρώ (+14,84% σε σχέση με το 2011). Οι συνολικές υποχρεώσεις έφτασαν στα 14,22 εκατ. ευρώ (-31,92% σε σχέση με το 2011).Τα πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της ανήλθαν στα 16,55 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία για το 2012  εργάστηκε με  καθαρό περιθώριο κέρδους 2,30%  και η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια για το 2012 διαμορφώθηκε στο 6,09.

Στην 7η θέση η ΜΕΤΑΞΑ Σ. & Η. & Α. ΑΒΕ (METAXA κ.α.) με κύκλο εργασιών που ανήλθε στα 23,38 εκατ. ευρώ (-6,37% σε σχέση με το 2011), μικτή κερδοφορία στα 8,70 εκατ. ευρώ και κατέγραψε κέρδη προ φόρων 3,86 εκατ. ευρώ (1η θέση με βάση τα κέρδη προ φόρων). Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας για το 2012 ανέρχεται στα 4,04 εκατ. ευρώ και το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της στα 6,63 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις της έφτασαν στα 9,15 εκατ. ευρώ (+6,24% σε σχέση με το 2011). Τα πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της ανήλθαν στα 15,78 εκατ. ευρώ το 2012 (+3,49% σε σχέση με το 2011). Η εταιρεία εργάστηκε το 2012 με καθαρό περιθώριο κέρδους 16,50%!

Στην 8η θέση η ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ με πωλήσεις 20,94 εκατ. ευρώ (-17,13% σε σχέση με το 2011), μικτό κέρδος στα 5,99 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 314 χιλ. ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας για το 2012 ανέρχεται στα 1,52 εκατ. ευρώ και το σύνολο ιδίων κεφαλαίων στα 2,59 εκατ. ευρώ (+8,73% σε σχέση με το 2011). Οι συνολικές υποχρεώσεις έφτασαν στα 8,32 εκατ. ευρώ (-7,68% σε σχέση με το 2011). Τα πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της ανήλθαν στα 10,91 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία για το 2012  εργάστηκε με  καθαρό περιθώριο κέρδους 1,50% και η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια για το 2012 διαμορφώθηκε στο 3,22.

Στην 9η θέση η ALCOVIN ΑΒΕΕ με κύκλο εργασιών που ανήλθε στα 18,83 εκατ. ευρώ (+3,76% σε σχέση με το 2011), μικτή κερδοφορία στα 1,84 εκατ. ευρώ και κατέγραψε κέρδη προ φόρων 230 χιλ. ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας για το 2012 ανέρχεται στα 298.760 ευρώ και το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της στα 2,27 εκατ. ευρώ (+13,35% σε σχέση με το 2011). Οι συνολικές υποχρεώσεις της έφτασαν στα 3,48 εκατ. ευρώ (- 21,42% σε σχέση με το 2011). Τα πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της ανήλθαν στα 5,75 εκατ. ευρώ το 2012 (-10,59% σε σχέση με το 2011). Η εταιρεία εργάστηκε το 2012 με καθαρό περιθώριο κέρδους 1,22%.

Στη 10η θέση η ΒΑΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΕ ΠΟΤΩΝ με πωλήσεις 18,24 εκατ. ευρώ (+8,28% σε σχέση με το 2011), μικτό κέρδος στα 2,08 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 304 χιλ. ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας για το 2012 ανέρχεται στα 1,22 εκατ. ευρώ και το σύνολο ιδίων κεφαλαίων στα 1,74 εκατ. ευρώ (+14,75% σε σχέση με το 2011). Οι συνολικές υποχρεώσεις έφτασαν στα 10,09 εκατ. ευρώ (-14,55% σε σχέση με το 2011). Τα πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της ανήλθαν στα 11,84 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία για το 2012  εργάστηκε με  καθαρό περιθώριο κέρδους 1,67%  και η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια για το 2012 διαμορφώθηκε στο 5,78.

Αξίζει να σημειωθούν και οι επιδόσεις των εταιρειών για το 2012, JANNEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (11η θέση)  με πωλήσεις 15,67 εκατ. ευρώ (+3,53% σε σχέση με το 2011), BEVANDA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (12η θέση) με πωλήσεις 14,59 εκατ. ευρώ (+20,92%), ΣΙΓΑΝΟΣ ΑΕ (13η) θέση) με κύκλο εργασιών 11,62 εκατ. ευρώ (+5,95%), ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ Κ. Δ. ΑΕ (18η θέση) με πωλήσεις 8,66 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 13,06% σε σχέση με το 2011, DEALS AE (26η θέση) με πωλήσεις 5,93 εκατ. ευρώ (+3,10% σε σχέση με το 2011) και ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΕΕΕ (31η θέση) με 5,30 εκατ. ευρώ (+16,94% σε σχέση με το 2011).

Στάθης Κατωπόδης